pretraži Fondacija fami
Latinica     Ћирилица     English

Odobreni ProSes grantovi za učešće na konferencijama za kandidatkinje i kandidate

Obezbjeđivanjem bespovratnih sredstava, ProSes želi podržati medicinske sestre i tehničare da iskoriste potencijalne prednosti učešća na različitim konferencijama (širenje informacija, umrežavanje, kontinuirana edukacija i razvoj vještina, napredovanje u karijeri i profesiji), i na taj način pomogne izgradnji kapaciteta medicinskih sestara i tehničara u BiH. U nastavku teksta nalazi se lista odobrenih konferencijskih grantova za kandidatkinje i kandidate po godinama.


2017. godina

Aleksandar Kljajić, diplomirani sanitarni inžinjer, Dom zdravlja Banja Luka, učešće na VI kongresu hrvatske udruge medicinskih sestara "Sestrinstvo bez granica" - Opatija, Hrvatska;

Biljana Ćurguz, diplomirana medicinska sestra, Dom zdravlja Banja Luka, učešće na VI kongresu hrvatske udruge medicinskih sestara "Sestrinstvo bez granica" - Opatija, Hrvatska;

Jasminka Popović, diplomirani menadžer zdravstvene njege, Dom zdravlja Banja Luka, učešće na VI kongresu hrvatske udruge medicinskih sestara "Sestrinstvo bez granica" - Opatija, Hrvatska;

Slavija Slavić, diplomirana medicinska sestra, Dom zdravlja Kostajnica, učešće na VI kongresu hrvatske udruge medicinskih sestara "Sestrinstvo bez granica" - Opatija, Hrvatska;

Zoran Mikerević, medicinski tehničar, Dom zdravlja Banja Luka, učešće na VI kongresu hrvatske udruge medicinskih sestara "Sestrinstvo bez granica" - Opatija, Hrvatska;

Milka Mirnić, medicinska sestra, Dom zdravlja Banja Luka, učešće na 9. dani BHAAAS-a u Bosni i Hercegovini - Teslić, Bosna i Hercegovina;

Dragana Aleksić, medicinska sestra, Dom zdravlja Laktaši, učešće na 9. dani BHAAAS-a u Bosni i Hercegovini - Teslić, Bosna i Hercegovina;

Jasminka Granolić, medicinska sestra, Dom zdravlja Banja Luka, učešće na 9. dani BHAAAS-a u Bosni i Hercegovini - Teslić, Bosna i Hercegovina;

Mirza Ahmetović, medicinski tehničar, Dom zdravlja Tuzla, učešće na II kongresu babica Republike Srbije - Beograd, Srbija;

Jasmina Sejdinović, diplomirana medicinska sestra, Dom zdravlja Tuzla, učešće na II kongresu babica Republike Srbije - Beograd, Srbija;

Sanja Gidunović, diplomirana medicinska sestra, Dom zdravlja Banja Luka, učešće na Horatio Festival of Psychiatric Nursing, Malta;

Dejan Milovanović, medicinski tehničar, Dom zdravlja Doboj, učešće na Horatio Festival of Psychiatric Nursing, Malta;

 

2016. godina

Amer Ovčina, diplomirani medicinski tehničar, magistar zdravstvenih nauka i zdravstvenog menadžmenta, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, učešće na IX Simpozijumu sa međunarodnim učešćem Udruženja za rane Republike Hrvatske "Dekubitus - što ima novog" - Tuhelj, Hrvatska;

Ernela Eminović, diplomirana medicinska sestra, magistar zdravstvene njege i terapije, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, učešće na IX Simpozijumu sa međunarodnim učešćem Udruženja za rane Republike Hrvatske "Dekubitus - što ima novog" - Tuhelj, Hrvatska;

Nedim Hotilovac, medicinski tehničar-gipser, Klinički centar Banja Luka, učešće na Simpozijumu zdravstvenih radnika Srbije sa međunarodnim učešćem "Snagom reči" - Zlatibor, Srbija;

Ranka Stanar, viša medicinska sestra, Dom zdravlja Prijedor, učešće na Simpozijumu zdravstvenih radnika Srbije sa međunarodnim učešćem "Snagom reči" - Zlatibor, Srbija;

Zineta Mulaosmanović, diplomirana medicinska sestra, Dom zdravlja Kantona Sarajevo, učešće na 8. simpoziju oftalmoloških sestara - Poreč, Hrvatska, (Sažetak - PDF dokument, Rad - PDF);

Vernesa Vladavić, diplomirana medicinska sestra, Dom zdravlja Kantona Sarajevo, učešće na 8. simpoziju oftalmoloških sestara - Poreč, Hrvatska;

Adnan Balić, medicinski tehničar, Dom zdravlja Kantona Sarajevo, učešće na 8. simpoziju oftalmoloških sestara - Poreč, Hrvatska, (Rad - PDF dokument);

Jasna Borojević, diplomirana medicinska sestra, Dom zdravlja Kostajnica, učešće na 7.kongresu stručnog društva za suzbijanje bola - Pula, Hrvatska, (Sažetak - PDF dokument);

Rajka Maksimović, diplomirana medicinska sestra, Dom zdravlja Banja Luka, učešće na Simpozijum zdravstvenih radnika Srbije "Snagom riječi" - Zlatibor, Srbija, (Sažetak - PDF dokument, Rad - PDF);

Darija Jović, diplomirana medicinska sestra, Dom zdravlja Banja Luka, učešće na Simpozijum zdravstvenih radnika Srbije "Snagom riječi" - Zlatibor, Srbija, (Sažetak - PDF dokument);

Željko Vuković, master zdravstvene njege, Univerzitetska bolnica Foča, učešće na Simpozijum zdravstvenih radnika Srbije "Snagom riječi" - Zlatibor, Srbija, (Rad - PDF dokument);

Nina Radojković Lunić, diplomirana medicinska sestra, Univerzitetska bolnica Klinički centar Banja Luka, učešće na 3. Kongresu hitne medicine s međunarodnim sudjelovanjem - Vodice, Hrvatska, (Sažetak - PDF dokument);

Brankica Udovčić, medicinska sestra, Dom zdravlja Banja Luka, učešće na 3. Kongresu hitne medicine s međunarodnim sudjelovanjem - Vodice, Hrvatska, (Sažetak - PDF dokument);

Biljana Ćurguz, diplomirana medicinska sestra, Dom zdravlja Banja Luka, učešće na 3. Kongresu hitne medicine s međunarodnim sudjelovanjem - Vodice, Hrvatska, (Sažetak - PDF dokument);

Petrijana Kajkut, medicinska sestra, Dom zdravlja Banja Luka, učešće na 3. Kongresu hitne medicine s međunarodnim sudjelovanjem - Vodice, Hrvatska, (Sažetak - PDF dokument, Poster - PDF);

Ivana Brkić Borisavljević, diplomirana medicinska sestra, Dom zdravlja Kostajnica, učešće na XV. Simpoziju Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije - Tara, Srbija;

Dragana Railić, diplomirana medicinska sestra, Dom zdravlja Oštra Luka, učešće na XV. Simpoziju Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije - Tara, Srbija, (Rad - PDF dokument);

Mediha Nišić, diplomirana medicinska sestra, Dom zdravlja Tuzla, učešće na XV. Simpoziju Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije - Tara, Srbija;

Fikreta Hodžić, diplomirana medicinska sestra, Komora zdravstvenih tehničara Kantona Tuzla, učešće na XV. Simpoziju Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije - Tara, Srbija;

Jasmina Sejdinović, diplomirana medicinska sestra, Dom zdravlja Tuzla, učešće na XV. Simpoziju Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije - Tara, Srbija, (Sažetak - PDF dokument, Rad - PDF);

Mirza Ahmetović, medicinski tehničar, Dom zdravlja Tuzla, učešće na XV. Simpoziju Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije - Tara, Srbija, (Sažetak - PDF dokument, Rad - PDF);


2015. godina

Zineta Mulaosmanović, diplomirana medicinska sestra, Dom zdravlja Kantona Sarajevo, učešće na Konferenciji Međunarodnog vijeća medicinskih sestara, Regije 3 (zemlje srednje, južne i jugoistočne Europe) "Sestrinstvo bez granica" sa međunarodnim učesćem - Opatija, Hrvatska, (Rad - PDF dokument);

Vernesa Vladavić, diplomirana medicinska sestra, Dom zdravlja Kantona Sarajevo, učešće na Konferenciji Međunarodnog vijeća medicinskih sestara, Regije 3 (zemlje srednje, južne i jugoistočne Europe) "Sestrinstvo bez granica" sa međunarodnim učesćem - Opatija, Hrvatska, (Sažetak - PDF dokument, Rad - PDF);

Adnan Balić, medicinski tehničar, Dom zdravlja Kantona Sarajevo, učešće na Konferenciji Međunarodnog vijeća medicinskih sestara, Regije 3 (zemlje srednje, južne i jugoistočne Europe) "Sestrinstvo bez granica" sa međunarodnim učesćem - Opatija, Hrvatska;

Jasna Borojević, diplomirana medicinska sestra, Dom zdravlja Kostajnica, učešće na 6. Kongresu medicinskih sestara i tehničara BIH - Mostar, Bosna i Hercegovina;

Slavija Slavić, diplomirana medicinska sestra, Dom zdravlja Kostajnica, učešće na 6. Kongresu medicinskih sestara i tehničara BIH - Mostar, Bosna i Hercegovina;

Aleksandar Kljajić, diplomirani sanitarni inžinjer, Dom zdravlja Banja Luka, učešće na 2. Kongresu hrvatskog društva za poboljšanje zdravstvene zaštite - Zagreb, Hrvatska, (Sažetak - PDF dokument);

Saša Bijelić, medicinski tehničar, Dom zdravlja Laktaši, učešće na 2. Kongresu hrvatskog društva za poboljšanje zdravstvene zaštite - Zagreb, Hrvatska, (Sažetak - PDF dokument);

Suvada Švrakić, diplomirana medicinska sestra, Univerzitetski klinički centar Sarajevo, učešće na Simpozijumu "Integrativna bioetika i nova epoha" - Mali Lošinj, Hrvatska;

Amer Ovčina, diplomirani medicinski tehničar, Univerzitetski klinički centar Sarajevo, učešće na Simpozijumu "Integrativna bioetika i nova epoha" - Mali Lošinj, Hrvatska;


2014. godina

Alma Kurt, diplomirana medicinska sestra, Dom zdravlja Tuzla, učešće na Simpozijumu glavnih sestara i babica, sestara i babica iz prakse i profesora zdravstvene njege - Tara, Srbija;

Denis Avdić, diplomirani medicinski tehničar, Dom zdravlja Tuzla, učešće na Simpozijumu glavnih sestara i babica, sestara i babica iz prakse i profesora zdravstvene njege - Tara, Srbija;

Petrijana Kajkut, medicinska sestra, Dom zdravlja Banja Luka, učešće na Kongresu I kategorije zdravstvenih radnika Srbije sa međunarodnim učešćem "Harmonija u različitosti, izaberi i dođi" - Zlatibor, Srbija;

Milka Mirnić, medicinska sestra, Dom zdravlja Banja Luka, učešće na Kongresu I kategorije zdravstvenih radnika Srbije sa međunarodnim učešćem "Harmonija u različitosti, izaberi i dođi" - Zlatibor, Srbija, (Sažetak - PDF dokument, Poster - PDF);

Jasminka Granolić, medicinska sestra, Dom zdravlja Banja Luka, učešće na Kongresu I kategorije zdravstvenih radnika Srbije sa međunarodnim učešćem "Harmonija u različitosti, izaberi i dođi" - Zlatibor, Srbija, (Sažetak - PDF dokument, Poster - PDF);

Biljana Ćurguz, medicinska sestra, Dom zdravlja Banja Luka, učešće na Kongresu I kategorije zdravstvenih radnika Srbije sa međunarodnim učešćem "Harmonija u različitosti, izaberi i dođi" - Zlatibor, Srbija;

Stojanka Mirković, diplomirana medicinska sestra, Klinički centar Banja Luka, učešće na 7. međunarodnoj znanstvenoj konferenciji o sestrinstvu i zdravstvenom istraživanju "Znanje, vrijednosti, uvjerenja i dokazi u razvoju kvalitete zdravstvene zaštite, mjesto i uloga sestrinstva" - Jesenice, Slovenija, (Sažetak - PDF dokument);

Živana Vuković-Kostić, magistrica zdravstvenih nauka, Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, učešće na 7. međunarodnoj znanstvenoj konferenciji o sestrinstvu i zdravstvenom istraživanju "Znanje, vrijednosti, uvjerenja i dokazi u razvoju kvalitete zdravstvene zaštite, mjesto i uloga sestrinstva" - Jesenice, Slovenija, (Sažetak - PDF dokument);

Blanka Sučić, diplomirana medicinska sestra, Dom zdravlja Livno, učešće na 2. regionalnom kongresu "Brendiranje i znanstveno istraživanje u sestrinstvu" - Brijuni, Hrvatska, (Izvještaj - PDF dokument);

Blanka Sučić, diplomirana medicinska sestra, Dom zdravlja Livno, učešće na 2. simpoziju sa međunarodnim sudjelovanjem "Inovacije u radu medicinskih sestara i tehničara" - Mostar, Bosna i Hercegovina, (Izvještaj - PDF dokument).


2013. godina

Aida Baručija, diplomirana medicinska sestra, Dom zdravlja Zenica, učešće na 1. međunarodnom kongresu kućne njege "The 1st International Home Care Congress" u organizaciji Dokuz Eylül University (DEU) - Fakultet za sestre i DEU Home Care Centra - Izmir, Turska;

Nataša Egeljić - Mihajlović, diplomirana medicinska sestra, Klinički centar Banja Luka, učešće na 1. međunarodnom kongresu kućne njege "The 1st International Home Care Congress" u organizaciji Dokuz Eylül University (DEU) - Fakultet za sestre i DEU Home Care Centra - Izmir, Turska;

Duško Bijelić, diplomirani medicinski tehničar, Bolnica "Mlječanica", Kozarska Dubica, učešće na 1. međunarodnom kongresu kućne njege "The 1st International Home Care Congress" u organizaciji Dokuz Eylül University (DEU) - Fakultet za sestre i DEU Home Care Centra - Izmir, Turska;

Igor Brkić, medicinski tehničar, Dom zdravlja Prijedor - Centar za mentalno zdravlje, učešće na Evropskom kongresu psihijatrijskih sestara i tehničara - Istanbul, Turska, (Abstrakt i rad - PDF dokument);

Dejan Milanović, medicinski tehničar, Dom zdravlja Doboj - Centar za mentalno zdravlje, učešće na Evropskom kongresu psihijatrijskih sestara i tehničara - Istanbul, Turska, (Abstrakt i rad - PDF dokument);

Leonida Krminac, diplomirana medicinska sestra, Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju - Dr. M. Zotović Banja Luka, učešće na 10. Mediteranskom kongresu fizijatara - Budva, Crna Gora;

Zdravka Lončar, diplomirana medicinska sestra, Sveučilišna klinička bolnica Mostar, učešće na 4. međunarodnoj sestrinskoj konferenciji "Kako poboljšati učinkovitost usluga u sestrinstvu i ojačati vodeću ulogu medicinskih sestara i tehničara u pružanju zdravstvene skrbi" - Zagreb, Hrvatska;

Aida Baručija, diplomirana medicinska sestra, Dom zdravlja Zenica, učešće na Kongresu I kategorije zdravstvenih radnika Srbije sa međunarodnim učešćem "Bez granica za znanje" - Zlatibor, Srbija;

Selma Sinanović, diplomirana medicinska sestra - tehničar, Univerzitetski klinički centar Tuzla, učešće na 4. međunarodnom kongresu zdravstva i bolničkog menadžmenta - Antalija, Turska.


2012. godina

Mirjana Ninković, diplomirana medicinska sestra, Dom zdravlja Doboj, učešće na I Međunarodnom kongresu za lečenje rana „Hronične rane, savremena terapija – odgovori“ - Beograd, Srbija.

         
  KATEGORIJE GRANTOVI ARHIVA LINKOVI
ProSes početna Video ProSes grantovi Arhiva novosti UNICEF
Kontakt Publikacije Odobreni grantovi ProSes bilten WHO
Galerija Aplikacije      
         

Copyright@2007- 2018 Fondacija fami. Sva prava zadržana. Sadržaj ovih stranica ne smije se prenositi bez dozvole vlasnika.