Latinica     Ћирилица     English
Menadžerica projekta
 • Ines Katić - Vrdoljak

  Menadžerica projekta


  Telefon: +387 33 802 526
  Faks:    +387 33 802 581

  ines@fondacijafami.org

  Kratka biografija

GVMKao uposlenica Fondacije Fami, Ines Katic-Vrdoljak je menadžerica Projekta jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini.

Dvadesetak godina njenog profesionalnog međunarodnog iskustva obuhvata rad u organizacijama kao što su UNHCR, Britanska vlada, EU-PHARE, NATO i Svjetska banka na raznim rukovodnim pozicijama u oblastima pružanja humanitarne pomoći, odbrane i zdravstva. Njen rad je u raznim fazama podrazumijevao bavljenje političkim, vojnim, pravnim i zdravstvenim pitanjima, te saradnju sa domaćim i stranim dužnosnicima i organizacijama, kako civilnim tako i vojnim, na najvišem nivou.

Magisterij iz oblasti upravljanja međunarodnim razvojem i univerzitetsku diplomu iz studija globalnih ekonomskih, političkih, tehnoloških, društvenih i kulturnih pitanja i razvoja (Međunarodne studije) stekla je na univerzitetu Open University u Velikoj Britaniji. Njena magistarska teza predstavlja istraživanje međuorganizacijskih odnosa i njihove implikacije za uspjeh i održivost razvojnih projekata u Bosni i Hercegovini u oblasti zdravstva. Takođe posjeduje Certifikat za menadžera EU projekata koji je izdala Evropska asocijacija za certifikaciju i kvalifikacije (ECQA).

Pored oblasti upravljanja razvojem i rješavanja kriza u svijetu, njena ekspertiza i interesi uključuju savremena globalna politička, ekonomska, društvena i kulturna pitanja i izazove. Takođe je i autor nekoliko radova i članaka iz ovih oblasti objavljenih u međunarodnim časopisima.

Projektni menadžer komponente 1 - Regulativa i priznavanje sestrinske profesije
Projektna menadžerica komponente 2 - Razvoj sestrinstva u zajednici/polivalentne patronaže i pristup ugroženim grupama stanovništa
 • Aldina Bukva - Mahmutović

  Menadžerica komponente 2 - BiH


  Telefon: +387 33 802 526
  Faks:    +387 33 802 581

  aldina@fondacijafami.org

  Kratka biografija

ABMAldina Bukva-Mahmutović je članica projektnog tima Projekta jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini i uposlenica Fondacije fami. U svojstvu menadžerice komponente za razvoj sestrinstva u zajednici/polivalentne patronaže i pristup ugroženim grupama stanovništva, zajedno sa stručnim savjetnikom iz Švajcarske Aleksanderom Bišofom (Alexander Bischoff), zadužena je za planiranje i implementaciju svih aktivnosti u oblasti razvoja usluga sestrinstva u zajednici.

Još od 1998. godine bila je uključena u različite projekte u zdravstvenom sektoru, prije svega u oblasti sestrinstva. Najprije u okviru francuske nevladine humanitarne organizacije „Ljekari svijeta“, zatim Projekta razvoja sestrinstva u porodičnoj medicini u Bosni i Hercegovini George Brown koledža (George Brown College) i Projekta razvoja porodične medicine u regiji Balkana Queen's univerziteta iz Kanade (Queen’s University) koje je finansirala Kanadska agencija za međunarodni razvoj (CIDA), te E-net centra Ekonomskog fakulteta u Sarajevu koji su finansirale Svjetska banka i CIDA u partnerstvu sa kanadskim Univerzitetom Alberta iz Kanade.

Oblasti za koje je posebno zainteresovana su projektni menadžment, mješovito učenje i obrazovanje odraslih te instrukcijski dizajn. Također je interesuje područje dostizanja standarda Evropske unije u zdravstvenom sektoru. Aldina Bukva-Mahmutović je rođena 1975. godine u Sarajevu gdje je i diplomirala na Filozofskom fakultetu. Udata je i majka je dvoje djece.

 • Mediha Avdić

  Konsultantkinja za
  treću komponentu u
  Federaciji BiH


  Telefon: +387 33 802 526
  Faks:    +387 33 802 581

  avdicmediha@gmail.com

  Kratka biografija

 • Duška Jović

  Konsultantkinja za
  treću komponentu u
  RS


  Telefon: +387 53 241 315
  Faks:    +387 53 242 217

  jovicduska@yahoo.com

  Kratka biografija

AMimgMediha Avdić, magistar nauka (menadžment u zdravstvu), diplomirana med.sestra, glavna sestra OJ DZ Vogošća (JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo). U Projektu jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini je menadžerica komponente 3 – Formalno obrazovanje u sestrinstvu za FBiH. Njeni zadaci i odgovornosti odnose se na planiranje, pripremu i implementaciju projektnih ciljeva i aktivnosti koji su vezani za ovu komponentu.

Od 1992. godine radi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u ambulanti opšte medicine, zatim kao polivalentna patronažna sestra u timu porodične medicine, kao med.sestra u Edukacionom centru porodične medicine, kao edukator i supervizor za medicinske sestre u programu dodatne edukacije iz porodične medicine u Kantonu Sarajevo. Od 2005. do 2013. godine radila je kao glavna sestra Ustanove, a od 2009. godine kao asistent na Fakultetu zdravstvenih studija do danas.

Završila je brojne neformalne edukacije iz porodične medicine, kontinuiranu edukaciju, edukaciju edukatora, pedagoški minimum predmeta za predavača, vanjski ocjenjivač u procesu ocjene kvaliteta i akreditacije, upravljanje javnim ustanovama u zdravstvu, javno zdravstvena politika, ekonomika i menadžment. Član je brojnih radnih grupa, profesionalnih udruženja i učestvovala je u implementaciji mnogih projekata, strategija i akcionih planova. Aktivni je učesnik kongresa, konferencija, simpozijuma i stručnih radionica, koautor i autor brojnih radova, postera, edukativnih članaka kao i stručnih vodiča.

Jović Duška je angožavana na projektu jačanja sestrinstva kao menadžerica komponente 3 za RS koja se odnosi na formalno obrazovanje sestar i zaposlenik je Fondacije fami na određeno vrijeme. Njeni zadaci zajedno sa drugim članovima projektnog tima će biti usmjereni na analizu postojećih lokalnih kurikuluma, definisanja kompetencija sastara educiranih na univerzitetskom nivo u skladu sa međunarodnim standardima, potrebama stanovništva i zahtjevima reformi i identifikacija strategije za izgradnju kapaciteta lokalnih fakulteta za sestre.

Posjeduje 18-ogodišnje radon iskustvo u oblasti sestrinstva. Po zanimanju je diplomirani medicinar zdravstvene njege-240 ECTS bodova, trenutno zaposlena kao asistent na Medicinskom fakultetu-studijskijski program zdravstvena njega u Banjaluci.

 • Asim Rizvanović

  Finansijski menadžer


  Telefon: +387 53 241 315
  Faks:    +387 53 242 217

  asim@fondacijafami.org

  Kratka biografija

 • Zana Duraković

  Asistentica u administraciji


  Telefon: +387 33 802 526
  Faks:    +387 33 802 581

  zana@fondacijafami.org

  Kratka biografija


ARimgAsim Rizvanović ima više od 15 godina radnog iskustva u domaćim i međunarodnim nevladinim organizacijama, uključujući „Ljekare bez granica – Belgija“, Project HOPE, Foundation Partnerships in Health Suisse i Fondaciju fami na administrativnim i računovodstvenim pozicijama u različitim projektima i programima u zdravstvenom i socijalnom sektoru.

Kroz više od decenije rada u Projektu implementacije porodične medicine stekao je značajno iskustvo i aktivno razumijevanje budžetiranja projekata i upravljanja sredstvima, poznavanje zakona, propisa i pristupa.

To mu omogućava da efektivno obavlja različite zadatke vezane za administraciju i finansijski menadžment. Po profesiji Asim je diplomirani ekonomista. Sretno je oženjen i ponosan je otac dvije kćeri.

imgZDRođena je 1983. godine u Sarajevu i po završetku Srednje škole za medicinske sestre-tehničare, smjer Fizioterapeutski tehničar, od 2003. godine radi na Projektu implementacije porodične medicine u BiH (FaMI projekat) na različitim pozicijama, najprije kao stažista, potom kao sekretarica, odnosno asistentica u Projektu pedijatrijske rehabilitacije. Trenutno kao uposlenica Fondacije fami obavlja poslove administrativne asistentice u Projektu jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini (ProSes) u Sarajevskoj kancelariji.

Završena struka je pomogla u radu sa zdravstvenim profesionalcima u raznim spomenutim projektima u oblasti zdravstva, ali obzirom da obavlja i računovodstvene i knjigovodstvene poslove upisuje studij Visoke poslovne škole na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.


Administracija projekta
Transverzalna pomoć
 • Ana Sredić

  Asistentkinja projekta


  Telefon: +387 33 802 526
  Faks:    +387 33 802 581

  ana@fondacijafami.org

  Kratka biografija

 • Srđan Đokić

  Asistent projekta


  Telefon: +387 53 241 315
  Faks:    +387 53 242 217

  srdjan@fondacijafami.org

  Kratka biografija

 • Senad Mavrić

  Saradnik u projektu


  Telefon: +387 33 802 526
  Faks:    +387 33 802 581

  senad@fondacijafami.org

  Kratka biografija


Ana Sredić je članica projektnog tima Projekta jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini i usposlenica Fondacije fami. U svojstvu asistentkinje projekta ima zadatak i odgovornost da pruži podršku projektu i menadžerima/menadžericama komponenata u oblasti monitoringa, integracije načela rodne ravnopravnosti i projektne komunikacije, te u specifičnim operativnim zadacima u okviru komponenata.

Od 1999. godine uzela je učešće u više projekata u oblasti reforme zdravstvenog sektora u Bosni i Hercegovini – najprije kroz Program primarne zdravstvene zaštite „Ljekara bez granica“ (MSF), a potom kroz Projekat implementacije porodične medicine u Bosni i Hercegovini koji je podržavala Švajcarska agencija za razvoj i saradnju.

Tokom tog perioda učestvovala je u nekoliko zdravstveno-promotivnih i preventivnih programa i istraživačkih projekata u oblasti zdravstva. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Srđan Đokić, je u prethodnom dugom periodu bio zadužen za implementaciju različitih projektnih aktivnosti u oblasti zdravstvenog sektora Bosne i Hercegovine. Obavljao je slične aktivnosti u različitima nevladinim organizacijama koje su djelovale u Bosni i Hercegovini, kao što su Equilibre, “Ljekari bez granica - Belgija”, OSCE, Project Hope, Foundation Partnerships in Health Suisse i fondacija „Fondacija fami“.

Iskustvo u organizaciji tendera, adaptaciji i opremanju zdravstvenih infrastruktura i obezbjeđivanju sufinansiranja vidi se na primjerima rekonstruisane i opremljene 161 ambulante porodične medicine i 1.2 miliona KM prikupljenih za sufinansiranje aktivnosti Projekta implementacije porodične medicine u Bosni i Hercegovini (FaMI). Odlično poznaje web dizajn i korištenje softverskih programa potrebnih za promociju projektnih aktivnosti i donatora.

Posjeduje znanje i vještine potrebne za organizovanje konferencija i treninga, pisanje projekata i druge, stečene kroz dugogodišnje radno iskustvo u nevladinim organizacijama.

SMimageSaradnik je u Projektu jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini. Magistrirao je u oblasti iz vizualnih komunikacija u Francuskoj (L'Institut d'Arts Visuels). Od 1998. godine radi kao vizuelni umjetnik i grafički dizajner. Pored dizajniranja i rada na strip albumima, bio je angažovan kao prevodilac, vozač i asistent u nekoliko međunarodnih organizacija, kao što su Vijeće Evrope, EU, SFOR, i druge.

Tečno govori francuski i engleski jezik, a posjeduje značajne logističke i organizacijske vještine i iskustvo.

 

 

 

 

Tehnički eksperti

Alexander Bischoff je rođen u Bostonu, Masačusets, a stekao obrazovanje kao medicinski tehničar u Švajcarskoj. Oženjen je i ima četvoro djece. Govori njemački, francuski, engleski i portugalski jezik. Sedam godina je radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti kao medicinski tehničar u Angoli, te magistrirao u oblasti zdravstva u zajednici u Liverpulskoj školi za tropsku medicinu 1994. godine.

U periodu između 1995. i 2003. godine bavio se sestrinstvom i istraživanjima u oblasti zdravlja migranata i izbjeglica, prevođenja i međukulturalne njege u Ženevskoj univerzitetskoj bolnici. Doktorirao je u oblasti epidemiologije na Univerzitetu u Bazelu 2001. godine. U sklopu kratkočnih misija posjetio je Ruandu, Zanzibar, Gvineju Bisao, Angolu, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo, Bjelorusiju, Tanzaniju, Kemerun i Republiku Južnu Afriku.

Radi na Odjeljenju za međunarodnu i humanitarnu medicinu Univerzitetske bolnice u Ženevi, te kao predavač na Institutu za sestrinske nauke (INS) Univerziteta u Bazelu.

 

Thomas Vogel je zdravstveni ekonomista i specijalista u oblasti javnog zdravstva sa više od 15 godina radnog iskustva kao konsultant. U posljednjih deset godina ponajviše je radio na projektima u zemljama u razvoju i tranziciji u Africi, Istočnoj Evropi i Centralnoj Aziji. Prije toga radio je kao konsultant za menadžement u oblasti javnog zdravstva, tačnije za zdravstveni sektor. Poslom je boravio u mnogim zemljama sjeverne i južne hemisfere, gdje je sarađivao za vlastima u zdravstvu, privatnim i javnim bolnicama i ustanovama primarne zdravstvene zaštite.

Thomas dio radnog vremena radi na Odjeljenju za međunarodnu i humanitarnu medicinu gdje daje podršku implementaciji i manadžmentu u nekoliko dugoročnih projekata. Thomas je magistar ekonomije, magistar u oblasti javne administracije (evaluacija javnih politika), te magistar u oblasti javnog zdravstva. Redovni je predavač iz oblasti ekonomije zdravstva, u okviru tropEd mreže, međunarodne mreže visokoobrazovnih institucija u oblasti međunarodnog zdravlja.

Predsjednik je „Ljekara svijeta“ (Medicus Mundi) Švajcarske, nevladine organizacije koja se bavi regionalnom saradnjom u oblasti zdravstva. Pored navedenog, blagajnik je Švicarskog udruženja za javno zdravstvo (Swiss Society for Public Health).

Nicolas Perone je ljekar, specijalista interne medicine i subspecijalista putničke medicine. Edukaciju iz oblasti javnog zdravstva završio je na Institutu za tropsku medicinu u Antverpenu, a iz biostatike i epidemiologije u Londonu. Radio je u nekoliko zemalja u Evropi, Africi i Aziji.

Timu profesora Loutan-a na Odjeljenju za međunarodnu i humanitarnu medicinu Univerzitetske bolnice u Ženevi (HUG) se pridružio 2000. godine. Angažovan je u projektima koje podržava Švajcarska agencija za razvoj i saradnju u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Bosni i Hercegovini od 2001. godine, gdje je i četiri godine živio sa svojom porodicom. U svojstvu menadžera projekta radio je na razvijanju modela implementacije porodične medicine i širenju projekta u tri regije i četiri kantona BiH.

Ima znatno iskustvo u razvoju, evaluaciji i upravljanju projektima koji ciljaju poboljšanje medicinske djelatnosti. Trenutno učestvuje u izradi kliničkih puteva za HUG i Medicinski fakultet, u saradnji sa mrežom ljekara opšte prakse ženevskog kantona. Zadužen je nekoliko projekata koji ciljaju poboljšanje uvezanosti HUG-a i primarnog nivoa zdravstvene zaštite u Kantonu Ženeva, zatim unapređenje ambulatnog sistema u HUG-u i koordinacije sa apotekama u spomenutom kantonu.

Oženjen je i otac je dvoje djece.

René Schwendimann, doktor nauka i registrovani medicinski tehničar, glavno odgovorno lice za pitanja sigurnosti na Univerzitetskoj bolnici Bazel. Kao pedijatrijski tehničar, magistrirao je iz oblasti sestrinstva na holanskom Univerzitetu u Mastrihtu i na Visokoj zdravstvenoj školi Crvenog krsta Švajcarske, te doktorirao u oblasti sestrinskih nauka na Univerzitetu u Bazelu, Švajcarska.

Njegova profesionalna karijera obuhvata preko trideset godina rada na različitim kliničkim, administrativnim i nastavničkim pozicijama u domu za brigu o starim o bolesnim osobama, bolnicama i akademskom okruženju, a kao stručnjak i konsultant angažovan je u više zdravstvenih i fakultetskih odbora. U proteklih par godina bavi se istraživanjima u oblasti sigurnosti pacijenata i kvaliteta zdravstvene njege u zdravstvenim ustanovama.

U Projektu jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini (ProSes) ima ulogu tehničkog eksperta u trećoj projektnoj komponenti koja se bavi formalnim visokim obrazovanjem medicinskih sestara i tehničara po pitanju sestrinskih kompetencija, nastavnih planova i programa i izgradnje predavačkih kapaciteta.

U PRIPREMI

 

 

         
  KATEGORIJE GRANTOVI ARHIVA LINKOVI
ProSes početna Video ProSes grantovi Arhiva novosti UNICEF
Kontakt Publikacije Odobreni grantovi ProSes bilten WHO
Galerija Aplikacije      
         

Copyright@2007- 2018 Fondacija fami. Sva prava zadržana. Sadržaj ovih stranica ne smije se prenositi bez dozvole vlasnika.
pretraži Fondacija fami
 • Eldin Fišeković

  Menadžer komponente 1 - BiH

  Telefon: +387 33 802 526
  Faks: +387 33 802 581

  eldin@fondacijafami.org

  Kratka biografija

Eldin Fišeković rođen je u Sarajevu 1972. godine. Učestvovao je u pripremi i implementaciji više projekata u oblasti zdravstva koje su sprovodile različite nevladine organizacije od 1996. godine (Première Urgence - Aide Médicale Internationale - France, Project HOPE - US, Partnerships in Health, Fondacija fami). U svojstvu sertifikovanog edukatora za ToT (edukacija edukatora) / BCC (promjena ponašanja i komunikacije) bio je uključen u pripremu i održavanje niza edukacija posvećenih poboljšanju pedagoških i andragoških vještina zdravstvenih radnika širom zemlje.

U sadašnjem momentu, Eldin je manadžer Komponente 1 Projekta jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini (ProSes). Po profesiji je hemijski analitičar, i trenutno studira poslovnu psihologiju. Sretno je oženjen i ponosan je otac tri kćeri.

Projektne menadžerice komponente 3 - Formalno visoko obrazovanje medicinskih sestara/tehničara
Menadžment projekta jačanje sestrinstva u Bosni i Hercegovini