Prvi priručnik o standardnim operativnim procedurama za medicinske sestre/tehničare na nivou primarne zdravstvene zaštite, izrađen u okviru projekta „Jačanje sestrinstva u Bosni i Hercegovini“, predstavljen je i uručen predstavnicima domova zdravlja Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu 25.oktobra 2017. godine... pročitati više!
 
Udruženje/udruga medicinskih sestara i tehničara u Federaciji BiH (UMST FBiH) održalo je promotivnu konferenciju u Fojnici 19-20. maja 2017. godine u kojoj je učestvovalo 170 učesnika, predstavnika zdravstvenog i obrazovnog sektora... pročitati više!
 
Verzija 2017. standarda sigurnosti i kvaliteta za domove zdravlja Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH uključila je 15 standardnih operativnih procedura (SOP) sestrinskih procesa koje su prethodno izrađene u sklopu ProSes-a... pročitati više!
 
Resursni centar za profesionalni razvoj medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara za područje Republike Srpske organizator je edukacije edukatora o unaprijeđenju nastavnih pristupa i vještina. Trodnevna interaktivna edukacija je namjenjena grupi od 20 medicinskih sestara i tehničara iz svih regija Republike Srpske (Trebinje, Foča, Istočno Sarajevo, Zvornik, Srebrenica, Doboj, Bijeljina, Banja Luka, Prijedor, Laktaši, Novi Grad, Kostajnica)... pročitati više!
 
Četvrti po redu stručni seminar “Dani kvaliteta u zdravstvu FBiH“ održan je u Sarajevu 15. i 16. decembra, u organizaciji Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH (AKAZ). Događaju je prisustvovalo više od 300 stručnjaka iz zdravstva i oblasti kvaliteta u zdravstvu i gostiju. Među njima su bili i predstavnici ProSes-a koji uspješno sarađuje sa AKAZ-om u oblasti standardizacije sestrinske prakse, a bio je i jedan od sufinansijera događaja... pročitati više!
 
Udruga medicinskih sestara i tehničara Federacije BiH zajedno sa Klinikom za zarazne bolesti UKC Tuzla, Zavodom za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, Udruženjem „Zemlja djece“ Tuzla i Pozorištem mladih Tuzla, 1. decembra su obilježili Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a... pročitati više!
 
U petoj projektnoj godini radna grupa, koju je imenovao ministar zdravstva Federacije BiH, nastavlja aktivnosti u oblasti izrade i primjene standardnih operativnih procedura sestrinske prakse u Federaciji BiH... pročitati više!
 
Svjetski dan borbe protiv dijabetesa se svake godine obilježava širom svijeta 14. novembra. Dijabetes se nalazi među deset vodećih uzroka smrti od globalnih bolesti. Broj oboljelih je u stalnom porastu, a najmanje pola od ukupnog broja osoba sa dijabetesom nije svjesno stanja u kojem se nalaze... pročitati više!
 
Osmočlana radna grupa (RG) za izradu, implementaciju i evaluaciju standardnih operativnih procedura (SOP) sestrinske prakse u Federaciji BiH koju je imenovao Federalni ministar zdravstva je krajem mjeseca juna 2016. godine finalizirala dogovorene zadatke i dostavila izvještaj... pročitati više!
 
U sklopu prve komponente projekta, 16. i 17. juna 2016. godine obavljen je dvodnevni studijski posjet Švicarskom sestrinskom udruženju (SBK/ASI) u Bernu (Švicarska). U posjeti je sudjelovalo devet predstavnika sestrinskih udruga registriranih u Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Brčko distriktu, te predstavnica Federalnog ministarstva zdravstva i predstavnica Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske... pročitati više!
 
Sa namjerom da se nastave aktivnosti ProSes-a u oblasti pružanja podrške standardizaciji sestrinske prakse čiji je krajnji cilj poboljšanje sigurnosti, kvalitete i učinkovitosti zdravstvene zaštite, u Federaciji BiH formirana je radna grupa... pročitati više!
 
Četvrti simpozij s međunarodnim sudjelovanje na temu „Iskustva sestrinske profesije prije i poslije ulaska u EU“ održan je 5. i 6. svibnja 2016. godine u Mostaru u organizaciji Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar i Udruge/udruženja medicinskih sestara i tehničara Federacije BiH. Simpozij je okupio više od 500 medicinskih sestara i tehničara iz cijele BiH, Hrvatske i Slovenije ... pročitati više!
 
U sklopu aktivnosti podrške projekta standardizaciji zdravstvene njege, 2014. godine provedena je studija kojom su obuhvaćene četitiri bh. zdravstvene ustanove odabrane pod pretpostavkom da predstavljaju tzv. „pozitivna odstupanja od prosjeka“, odnosno da su iste razvile efikasne strategije za unapređenje kvaliteta i sigurnosti zdravstvene njege. Izvještaj je za projekat pripremio dr Dietmar Ausserhofer sa Instituta sestrinskih nauka Univerziteta u Bazelu... pročitati više!
 
Približno 200 zdravstvenih radnika iz mnogobrojnih zdravstvenih ustanova Republike Srpske, u najvećem broju medicinskih sestara i tehničara, učestvovalo je u prvoj konferenciji udruženja „Resursni centar za profesionalni razvoj medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara za područje Republike Srpske“ koja je održana 6. novembra 2015. godine u Trebinju... pročitati više!
 

Treći simpozij s međunarodnim učešćem na temu „Prepoznavanje rada medicinskih sestara i tehničara u sustavu zdravstva“ održan je 14. i 15. maja 2015. godine u Mostaru... pročitati više!

 

Osnivačka skupština Resursnog centra za profesionalni razvoj medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara za područje Republike Srpske odžana je 4. aprila na Jahorini... pročitati više!

 

Drugi u nizu okrugli sto posvećen uspostavljanju resursnog centra za medicinske sestre i tehničare u Republici Srpskoj održan je 6. i 7. marta 2015. godine u Tesliću... pročitati više!