U Edukativnom centru Doma zdravlja Zenica održan je okrugli stol, na kojem je predstavljen plan aktivnosti za unapređenje zdravstvene njege u zajednici na području 10 opština iz Zeničko-dobojskog kantona (Kakanj, Olovo, Maglaj, Vareš, Žepče, Usora, Breza, Doboj-Jug, Tešanj i Zenica). Učesnici su podijelili i svoja iskustva vezana za zdravstvenu njegu u zajednici, izazove sa kojima se suočavaju kao i prijedlog unapređenja.

Tokom prve i druge faze, Projekat je podržao ključne partnere u razvoju usluga zdravstvene njege u zajednici u 12 opština na području Federacije BiH. Projektne aktivnosti se, između ostalog, odnose na organizaciju dodatne obuke za medicinske sestre u oblasti zdravstvene njege u zajednici, nabavku neophodne opreme za rad u zajednici, kao i opremanje službi za patronažu pri domovima zdravlja.

U tekućoj, trećoj fazi, Projekat će dati punu podršku širenja ovog modela na području novih 48 opština/domova zdravlja u Federaciji BiH koji su izrazili spremnost da unaprijede usluge zdravstvene njege u zajednici za svoje stanovništvo.

Zahvaljujući činjenici da je JU Dom zdravlja Zenica nedavno postao prvi Edukativni Centar za dodatnu edukaciju iz zdravstvene njege u zajednici u Federaciji BiH, implementacija projektnih aktivnosti, prvenstveno dodatna edukacija iz zdravstvene njege u zajednici, na području Zeničko – dobojskog kantona će početi ove godine.