Projects

VACANCY NOTICE

Foundation FAMI and its Consortium
partner Geneva University Hospitals are seeking a qualified candidate for the position of
PROJECT COMPONENT MANAGER (PILLAR 2 MANAGER)


.

Završena obuka mentora kliničkih vještina

Obuku za mentore kliničkih vještina završilo je 20 medicinskih sestara i tehničara koji rade kao mentori na devet javnih fakulteta sa studijama zdravstvene njege u BiH. Nakon završene obuke, mentorima su uručeni sertifikati.


.

Kongres Međunarodnog vijeća medicinskih sestara-tehničara

Međunarodni kongres medicinskih sestara-tehničara, održan u Singapuru od 27. juna –1. jula 2019, okupio je više od 5300 medicinskih sestara i tehničara iz više od 150 zemalja svijeta..