Projects

Korona virus - Covid 19 u BiH

Informacije vezane za korona virus u Bosni i Hercegovini. .

ISKAŽIMO ZAHVALNOST I PODRŠKU ZDRAVSTVENIM RADNICIMA

Udruženja medicinskih sestara-tehničara iz Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i distrikta Brčko zajedno sa Projektom jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini iskazuju zahvalnost i ističu značaj medicinskih
sestara-tehničara u borbi protiv korona virusa. .

Revidiran kurikulum

Revidiran kurikulum Studijskog programa
zdravstvene njege na Univerzitetu
Džemal Bijedić. .