Projects

Kongres Međunarodnog vijeća medicinskih sestara-tehničara

Međunarodni kongres medicinskih sestara-tehničara, održan u Singapuru od 27. juna –1. jula 2019, okupio je više od 5300 medicinskih sestara i tehničara iz više od 150 zemalja svijeta..

Odabrani članovi Savjetodavnog odbora
medicinskih sestara

Konkurs za odabir članova Savjetodavnog odbora
medicinskih sestara BiH je završen. Upravni odbor Projekta jačanja sestrinstva u BiH je potvrdio sljedeći sastav ovog savjetodavnog tijela..

Učešće na 12. međunarodnoj naučnoj konferenciji na Bledu, Slovenija

Predstavnice ProSes-a su učestvovale na 12. međunarodnoj naučnoj konferenciji održanoj 6.
juna u Bledu, pod nazivom „Izazovi i potrebe društva u oblasti prevencije oboljenja i promocije zdravlja na svim nivoima zdravstvene zaštite“.
.
.