Projects

Završena obuka medicinskih sestara porodične medicine u zajednici u Derventi i Prnjavoru

Teorijski dio obuke za 19 medicinskih sestara-tehničara porodične medicine u zajednici iz domova zdravlja Derventa i Prnjavor  završen je
u decembru 2020. godine.
.

Posljednji krug dodjele stipendija za master i doktorske studije
zdravstvene njege

Posljednji krug dodjele stipendija za master i doktorske studije zdravstvene njege je završen ove godine dodjelom stipendija za 20 medicinskih sestara-tehničara.
.

Iskustva medicinskih sestara i tehničara tokom pandemije Covid-19

Zamolili smo nekoliko medicinskih sestara i tehničara da podijele sa nama iskustva o
tome kako je raditi i biti medicinska sestra tokom COVID-19 pandemije.