Projects

Lične priče ProSes stipendista na master i doktorskom studiju zdravstvene njege

Zamolili smo korisnike ProSes stipendija da podijele sa nama iskustva o studiranju na
master i doktorskim studijima i svoja očekivanja po pitanju razvoja sestrinske profesije u BiH.

Kontinuirana edukacija i odgovor na krizu putem sestrinskih udruženja

Kontinurana edukacija je neophodna da se održe i unaprijede individualne kompetencije i poboljša praksa medicinskih sestara. Tu važnu ulogu imaju strukovna udruženja koja svojim članovima pružaju prilike za stručno usavršavanje.

Iskustva medicinskih sestara i tehničara tokom pandemije Covid-19

Zamolili smo nekoliko medicinskih sestara i tehničara da podijele sa nama iskustva o
tome kako je raditi i biti medicinska sestra tokom COVID-19 pandemije.