Projects

Radne grupe

Tokom ljetnjih mjeseci 2018. godine održani su u oba entiteta prvi sastanci tri radne grupe komponente projekta posvećene unapređenju profesionalnog okruženja medicinskih sestara i tehničara.

Edukacija mentora

Stručna pomoć na radnom mjestu u obliku kliničke supervizije i  mentorstva ima neprocjenjiv značaj u edukaciji i praksi patronažnih
medicinskih sestara i tehničara.

Razmjena iskustva

ProSes je svoja iskustva u uspostavljanju/unapređenju usluga koje 
medicinske sestre/tehničari pružaju u zajednici podijelio sa Republikom 
Moldavijom.