Projects

Korona virus - Covid 19 u BiH

Informacije vezane za korona virus u Bosni i Hercegovini. 

Iskustva medicinskih sestara tokom pandemije Covid-19

Zamolili smo medicinske sestre i tehničare da podijele sa nama iskustva o tome kako je raditi i biti medicinska sestra tokom COVID-19
pandemije. Evo šta su nam rekli.
.

Donirana informatička oprema

Projekat je donirao informatičku opremu za pet
visokoškolskih ustanova sa Master programom studija zdravstvene njege/zdravstvenih nauka u Banjaluci, Istočnom Sarajevu, Mostaru,
Sarajevu i Zenici. 


.