Projects

VACANCY NOTICE

Foundation FAMI and its Consortium partner Geneva University Hospitals are seeking a qualified candidate for the position of - Project
Component Manager.


.
.

Revidirani nastavni planovi 

U sklopu ProSes-a formirane entitetske radne grupe su završile proces usklađivanja nastavnih 
planova i programa studija II ciklusa zdravstvene njege sa standardima Evropske unije na šest visokoškolskih ustanova.


.
.

Simpozij

U organizaciji Udruženja zdravstvenih tehničara distrikta Brčko „Medicinar“, održan je IV
simpozijum medicinskih sestara-tehničara sa međunarodnim učešćem u Brčkom od
15-17. marta 2019. godine.


.
.