Projects

Konferencija

Konferencija u organizaciji
Gender centra – Centar za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske je održana u Banjaluci 4. decembra 2018. godine..

Simpozijum

Prvi simpozij medicinskih sestara i tehničara u Federaciji BiH održan je 26-28.
oktobra 2018. u Sarajevu..

Međunarodna konferencija

2. međunarodna konferencija
o primarnoj zdravstvnoj zaštiti u Astani, Kazahstan, oktobar 2018. godine..