Predstavlјen priručnik sa standardnim operativnim postupcima

Predstavlјen priručnik sa standardnim operativnim postupcima za medicinske sestre i tehničare na bolničkom nivou, izrađen u okviru Projekta jačanja sestrinstva u BiH uz podršku Vlade Švicarske.
.

Edukativni film: Procedure
za rad medicinskih sestara-tehničara u zajednici tokom COVID-19 pandemije

Tokom pandemije COVID-19, medicinske sestre-tehničari u zajednici su  angažovaniji nego ikada prije, pružajući pacijentima neophodne
zdravstvene usluge na prvim linijama. Istovremeno, postalo je jasno koliko je važno
da zdravstveni radnici imaju adekvatnu ličnu
zaštitu na radu.
.

Iskustva medicinskih sestara i tehničara tokom pandemije Covid-19

Zamolili smo nekoliko medicinskih sestara i tehničara da podijele sa nama iskustva o
tome kako je raditi i biti medicinska sestra tokom COVID-19 pandemije.