PODRŠKA MEDICINSKIM SESTRAMA NA III CIKLUSU STUDIJA ZDRAVSTVENE
NJEGE/NAUKA NA JAVNIM FAKULTETIMA U BOSNI I HERCEGOVINIPosljednji prijavni rok za stipendiranje master i doktorskih studija zdravstvene njege je
zatvoren 30. septembra 2020. Do kraja prve faze projekta neće biti novih konkursa.