PODRŠKA MEDICINSKIM SESTRAMA NA II CIKLUSU STUDIJA ZDRAVSTVENE
NJEGE NA JAVNIM FAKULTETIMA U BOSNI I HERCEGOVINI


Posljednji prijavni rok za stipendiranje master i doktorskih studija zdravstvene njege je
zatvoren 30. septembra 2020. Do kraja prve faze projekta neće biti novih konkursa.