Profesionalno okruženje medicinskih sestara i tehničara

Profesionalno okruženje medicinskih sestara/tehničara u Bosni i Hercegovini će se unaprijediti kroz uspostavljanje regulatornih mehanizama, koji, između ostalog, uključuju formiranje živog registra o sestrinskoj radnoj snazi, razvoj standrardnih operativnih procedura i obavezne sestrinske dokumentacije za sve nivoe zdravstvene zaštite, proširenje postojeće liste sestrinskih usluga, te podršku razvoju sestrinskih udruženja.

Standardne operativne
procedure (SOP) - Priručnik II. dio

Drugi dio priručnika sa standardnim operativnim procedurama zdravstvene njege u primarnoj zdravstvenoj zaštiti za oblast polivalentne
patronaže/sestrinstva u zajednici je predstavljen u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Radne grupe za izradu sestrinske dokumentacije

Sestrinska dokumentacija je sastavni dio medicinske dokumentacije pacijenta i svakodnevnog rada medicinskih sestara i tehničara.

Učešće BiH na 110. Generalnoj skupštini Evropskog saveza udruženja
medicinskih sestara i tehničara

U oktobru 2019. godine u Atini (Grčka) je održana 110. Generalna skupština Evropskog saveza medicinskih sestara i tehničara (EFN), koji broji 36 zemalja članica.