Fondacija fami uz podršku Ženevskih univerzitetskih bolnica (HUG) je pokrenula projekat "Njege palijativnih pacijenata" u decembru 2016. godine. U Bosni i Hercegovini stariji bolesnici sa hroničnim oboljenjima, invalidi ili terminalno bolesni pacijenti ostaju kod kuće sa malo podrške ili moraju biti hospitalizirani. Većina tih pacijenata je u završnoj fazi svog života i završavaju na brizi svoje porodice. Terminalno oboljeli pacijenti i njihove porodice trebaju podršku da se nose s tim. Minimalni dio medicinske intervencije obezbjeđuju domovi zdravlja,  određeni specijalisti ili uopšte ne postoji. U opštinama u kojima se primenjuje porodična medicina moguće je uspostaviti mrežu za palijativnu njegu kroz rad postojećih timova porodične medicine u zajednici. Timovi primarne zdravstvene zaštite u zajednici mogu pružiti odličnu brigu za umiruće pacijente i omogućiti pacijentima da budu liječeni u kući kada im se omogući dobar pristup specijalističkim uslugama, podršci i stručnosti.

Objavljen članak u Biltenu Medicus Mundi

Objavljen članak "Mobilizacija sredstava za poboljšanje njege umirućih pacijenata kod kuće" u Biltenu Medicus Mundi, o Projektu njege palijativnih pacijenata u Bosni i Hercegovini.

Edukacija volontera Crvenog križa Orašje

Crveni križ Orašje i njegovi volonteri važan su dio mreže partnera općine Orasje u projektu njege pacijenata na kraju njihovog života koji sprovode  Fondacija fami i Ženevske univerzitetske
bolnice (HUG).

Potpisivanje
Protokola o suradnji u općini Orašje

U prostorijama Doma zdravlja Orašje 29.5.2019.g. je potpisan Protokol o međusobnoj partnerskoj suradnji za podršku, brigu  i pomoć pacijentima koji boluju od teških bolesti i pomoć njihovim obiteljima na području općine Orašje.