Šesti krug dodjele stipendija za master i doktorske studije zdravstvene njege

Šesti krug dodjele stipendija za master i doktorske studije zdravstvene njege je
završen ove godine dodjelom stipendija za 9 medicinskih sestara-tehničara.

Podrška odbrani master teze

Podrška medicinskim sestrama na II ciklusu
studija zdravstvene njege/nauka na javnim
fakultetima u Bosni i Hercegovini.
Vodič za prijavu za podršku odbrani master teze.

Priručnici u ePUB formatu

Priručnici standardnih operativnih procedura/postupaka za preuzimanje u ePUB formatu.