Razvoj menadžerskih vještina u sestrinstvu

U saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, od 1-4. juna
2023. godine održana je četverodnevna edukacija na temu „Razvoj menadžerskih vještina u sestrinstvu“, u bolnici „Sveti Vračevi“ u Bijeljini.

Komunikacija u zdravstvu

U Sarajevu je od 14. do 17. maja 2023. uspješno održana još jedna u nizu edukacija „Komunikacija
u zdravstvu“ za glavne medicinske sestre i tehničare domova zdravlja u Federacji BiH, u okviru projekta Jačanje sestrinstva u BiH.

Obilježen međunarodni dan medicinskih sestara i tehničara 12. maj

U Trebinju je u organizaciji Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Doma zdravlja Trebinje održana centralna manifestacija obilježavanja 12. maja, Međunarodnog dana medicinskih sestara-tehničara.