Razgovori sa medicinskim sestrama i tehničarima

Biti medicinska sestra – tehničar nije posao već način življenja, jer svakom pacijentu treba heroj.

77. Svjetska zdravstvena skupština

U periodu od 27. maja – 1. juna u Ženevi (Švajcarska) održana je 77. Svjetska zdravstvena skupština (SZS). Tema ovogodišnje sjednice je bila: „Sve za zdravlje, zdravlje za sve“.

Otvorena polivalentna patronažna služba

Svečano je otvorena polivalentna patronažna služba u Domu zdravlja Vareš, 30.5.2024.
godine.

Unapređenje zdravstvene njege

U Zenici je 29.5.2024.  predstavljeni nacrt
lokalnog plana za unapređenje zdravstvene njege u zajednici na području osam opština Zeničko-dobojskog kantona.

Tematski sastanak

Tematski sastanak u Banja Luci poslužio je kao platforma za konstruktivan dijalog i razmjenu ideja s ciljem poboljšanja stanja u sestrinstvu i primaljstvu u regiji, ali i šire.

Kvalifikovane patronažne sestre i tehničari

U saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Projekat
jačanja sestrinstva u BiH je nastavio sa podrškom teoretske i praktične dodatne edukacije medicinskih sestara/tehničara iz domova zdravlja u Republici Srpskoj.

Kvalifikovane patronažne sestre i tehničari

Zeničko-dobojski kanton je bogatiji za dodatne 24 kvalifikovane patronažne sestre/tehničara.

Dodatna edukacija

Dodatna edukacija iz zdravstvene njege u zajednici za 19 medicinskih sestara/tehničara
porodične medicine iz četiri doma zdravlja: Grude, Posušje, Široki Brijeg i Ljubuški.

Klimatske promjene i doprinos
sestrinske profesije

Klimatske promjene mnogi vide kao trenutno najveću prijetnju ljudskom zdravlju, a njihove
negativne posljedice već su vidljive i u Bosni i Hercegovini.

Obilježen međunarodni dan medicinskih sestara i tehničara 12. maj

Fondacija fami je u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Federalnim ministarstvom zdravstva organizovala u Neumu konferenciju povodom obilježavanja Međunarodnog dana medicinskih sestara i tehničara 12. maja.

Knjiga profesionalnih kompetencija

U Grudama je održan prvi radni sastanak sa predstavncima Domova zdravlja Ljubuški, Posušje, Grude i Široki Brijeg.

Nacrt lokalnog plana

U Goraždu predstavljen Nacrt lokalnog plana za unapređenje zdravstvene njege u zajednici na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Dodatna edukacija

U Mrkonjić Gradu je od 05. do 06. aprila
2024. godine održana dvodnevna dodatna edukacija medicinskih sestara/tehničara
iz oblasti palijativne njege u Republici Srpskoj.

Unapređenje zdravstvene njege

Četvrti kanton u kojem unapređujemo zdravstvenu njegu u zajednici u ovoj godini je Zapadnohercegovački.

Potpisan sporazum

Potpisan je Sporazum o međunarodnoj saradnji između Fondacije fami i Zbornice Zveza, u okviru kojeg će se nastojati jačati i razvijati sestrinska profesiju u regiji.

Promocija knjige

Na Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru 22.3.2024. godine promovisana je knjiga „Osnove zdravstvene njege“ autorice Ivone Ljevak i saradnika.

Edukacija mentora

U saradnji s Federalnim ministarstvom zdravstva i Edukativnim centrom Doma zdravlja Mostar, Projekat jačanja sestrinstva u BiH je organizovao dodatnu edukaciju mentora u oblasti zdravstvene njege u zajednici.

Međunarodni kongres

Na 3. Međunarodnom kongresu HISPA u Bijeljini, predstavljeni su neki od ključnih rezultata Projekta jačanje sestrinstva u Bosni i Hercegovini.

Potpisani sporazumi

Potpisani su sporazumi o saradnji za unapređenje pružanja usluga sestrinstva u zajednici
na osnovu kojih će domovi zdravlja u Gradišci, Kozarskoj Dubici, Kostajnici i Novom Gradu dobiti neophodnu podršku u vidu opremanja prostorija, patronažnih torbi i edukacije.

Edukacija iz zdravstvene njege u zajednici

06.02.2024. godine počeo je teoretski dio dodatne edukacije iz zdravstvene njege u zajednici za 26 polaznika iz Kantona Sarajevo i Bosansko-podrinjskog kantona.

Potpisan Sporazum o saradnji

U okviru Projekta jačanje sestrinstva u Bosni i Hercegovini, u Zenici je 15.1.2024. godine potpisan Sporazum o saradnji Fondacije Fami i Ministarstva
zdravstva Zeničko-dobojskog kantona.

Završen teoretski dio dodatne edukacije

U saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Domom zdravlja Zenica, u okviru Projekta jačanja sestrinstva u BiH, završen je teoretski dio dodatne edukacije iz zdravstvene njege u zajednici.

Unapređenje zdravstvene njege

Projekat jačanja sestrinstva u BiH nastavlja implementaciju planiranim aktivnosti na
unapređenju zdravstvene njege u zajednici, ovaj put na području Sarajevskog i Bosansko – podrinjskog kantona.

Potpisani sporazumi

U Mrkonjić Gradu održan je drugi sastanak predstavnika Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, menadžmenta domova zdravlja, predstavnika centara za socijalni rad, lokalne vlasti i Fondacije Fami.

Panel diskusija

Na Medicinskom fukultetu u Foči  je održana
panel diskusija, koja je imala za cilj da ukaže na važnost sestrinskog udruživanja radi prava struke i prava pacijenata.

Edukacija iz zdravstvene njege u zajednici

U Edukativnom centru Doma zdravlja Zenica zvanično su počele dodatne edukacije za
medicinske setre/tehničare iz 10 domova zdravlja sa područja Zeničko-dobojskog kantona.

Potpisani sporazumi

Predstavnici lokalne vlasti iz Doboja, Dervente, Prnjavora i Teslića potpisali su sa
direktorima domova zdravlja i centara za socijalni rad sporazume o saradnji za unapređenje pružanja usluga sestrinstva u zajednici.

Komunikacija u zdravstvu

U organizaciji Fondacije fami i Federalnog ministarstva zdravstva,  od 9.11. do 12.11.2023. u Sarajevu je upriličena edukacija „Komunikacija u zdravstvu“ za glavne medicinske sestre i tehničare JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

Teoretske i praktične edukacije medicinskih sestara i tehničara

U Mrkonjić Gradu uspješno je okončan drugi dio petodnevne dodatne edukacije iz oblasti sestrinstva u zajednici, koju podržava Projekat jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini.

Radionica

Tri grupe medicinskih sestara u zajednici iz opština Čelinac, Mrkonjić Grad i
Kneževo učestovale su na radionici o izradi zdravstveno - promotivnih programa
specifičnih za njihove lokalne zajednice.

Plan aktivnosti

U Edukativnom centru Doma zdravlja Zenica održan je okrugli stol, na kojem je
predstavljen plan aktivnosti za unapređenje zdravstvene njege u zajednici na području 10 opština iz Zeničko-dobojskog kantona.

Teoretske i praktične edukacije medicinskih sestara i tehničara

Dom zdravlja Čelinac bio je domaćin prvog petodnevnog dijela dodatne edukacije iz
sestrinstva u zajednici koju podržava Projekat jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini.

Razvoj menadžerskih vještina u
sestrinstvu

U organizaciji Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Fondacije Fami na Jahorini je održana još u jedna u nizu edukacija „Razvoj menadžerskih vještina u sestrinstvu“.

Razvoj menadžerskih vještina u sestrinstvu

U saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, od 31.8 – 3.9.2023.
godine održana je četverodnevna edukacija na temu „Razvoj menadžerskih vještina
u sestrinstvu“, u mjestu Borje kod Teslića.

Radne grupe za validaciju knjige kompentencija

Projekat jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini je u dosadašnjem toku implementacije u saradnji sa partnerima realizovao niz aktivnosti koje su direktno povezane sa izradom knjige stručnih kompetencija za oblast zdravstvene njege.

Interdisciplinarna i intersektorska saradnja u oblasti sestrinstva u zajednici

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske je uz podršku projekta 25. 07. 2023. godine u Domu zdravlja Čelinac organizovalo prvu od ukupno tri planirane radionice za predstavnike tri opštine iz Republike Srpske: Čelinac, Mrkonjić Grad i Kneževo.

Edukaciju za medicinske
sestre i tehničare

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske uz podršku predstavnika Projekta je
organizovalo edukaciju za medicinske sestre-tehničare iz bolnica u Nevesinju i Trebinju, kao i Domova zdravlja Trebinje, Nevesinje i Gacko.

Komunikacija u zdravstvu

Uspješno je okončana četverodnevna edukacija „Komunikacija u zdravstvu“ za medicinske
sestre i tehničare, organizovana u Tomislavgradu u okviru projekta Jačanje sestrinstva u BiH.

Razvoj menadžerskih vještina u sestrinstvu

U saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, od 1-4. juna
2023. godine održana je četverodnevna edukacija na temu „Razvoj menadžerskih vještina u sestrinstvu“, u bolnici „Sveti Vračevi“ u Bijeljini.

Komunikacija u zdravstvu

U Sarajevu je od 14. do 17. maja 2023. uspješno održana još jedna u nizu edukacija „Komunikacija
u zdravstvu“ za glavne medicinske sestre i tehničare domova zdravlja u Federacji BiH, u okviru projekta Jačanje sestrinstva u BiH.

Obilježen međunarodni dan medicinskih sestara i tehničara 12. maj

U Trebinju je u organizaciji Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Doma zdravlja Trebinje održana centralna manifestacija obilježavanja 12. maja, Međunarodnog dana medicinskih sestara-tehničara.

Obilježen međunarodni dan medicinskih sestara i tehničara 12. maj

Stručnim skupom organizovanim u Sarajevu, a koji je okupio medicinske sestre - tehničare, predstavnike resornih ministarstava i rukovodioce zdravstvenih ustanova iz Federacije Bosne i Hercegovine te predstavnike Fondacije fami
obilježen je 12. maj - Međunarodni dan medicinskih sestara.

Institut za zdavlje i sigunost hrane Zenica - Služba za školsku higijenu (video)

"Zdrava mladost i zdrava starost" - u oba slučaja uloga sestrinske profesije je od izuzetnog značaja. Ulaganje u sestrinsvo je ulaganje u budućnost. Medicinke sestre - tehničari su temelj zdravstva. Oni čine većinu radne snage u zdravstvu.

Održane radionice/javne konsultacije u okviru selekcije novih 20 općina u Federaciji BiH

ProSes projekat će u naredne četiri godine
uspostaviti saradnju sa novih 20 općina na području Federacije BiH, koje će u
trećoj fazi projekta biti podržane u uvođenju/unapređenju pružanja usluga
sestrinstva u zajednici/polivalentne patronaže.

Radionica u okviru selekcije novih 13 domova zdravlja iz Republike Srpske

Aktivnosti Projekta jačanja sestrinstva u BiH u
okviru komponente B uključuju širenje unaprijeđenog modela pružanja usluga
sestrinstva u zajednici u novih 13 opština na području Republike Srpske.

Odobrene stipendije za studente iz nerazvijenih i izrazito nerazvijenih općina/opština

Konkurs za dodjelu stipendija studentima zdravstvene njege koji dolaze iz nerazvijenih
i izrazito nerazvijenih općina/opština je završen dodjelom stipendija za 8 medicinskih
sestara-tehničara.

Završna konferencija druge faze Projekta jačanja sestrinstva u BiH

U periodu od 14-16. oktobra 2022. u Sarajevu je održana trodnevna konferencija pod
nazivom „Sestrinstvo: jedna profesija, mnogo uloga“. Na konferenciji su predstavljeni
dosadašnji rezultati i postignuća projekta.

Edukacija medicinskih sestara-tehničara o komunikaciji

Komunikacija predstavlja jednu od osnovnih
vještina u zdravstvu, koja je danas prerasla ne samo u potrebu nego i u obavezu svakog zdravstvenog radnika.

Šesti krug dodjele stipendija za master i doktorske studije zdravstvene njege

Šesti krug dodjele stipendija za master i doktorske studije zdravstvene njege je
završen ove godine dodjelom stipendija za 9 medicinskih sestara-tehničara.

Podrška odbrani master teze

Podrška medicinskim sestrama na II ciklusu
studija zdravstvene njege/nauka na javnim
fakultetima u Bosni i Hercegovini.
Vodič za prijavu za podršku odbrani master teze.

Priručnici u ePUB formatu

Priručnici standardnih operativnih procedura/postupaka za preuzimanje u ePUB formatu.

Međunarodna naučna konferencija

U Prijedoru je, 3. i 4. juna, održana Međunarodna naučna konferencija
“Znanjem do zdravlja – SANUS 2022”, u organizaciji Visoke medicinske škole
Prijedor i u saradnji sa Akademijom strukovnih studija iz Beograda.

Međunarodni dan medicinskih sestara-tehničara i promocija SOP-ova

Na Međunarodni dan medicinskih sestara-tehničara, 12. maja, u sali Doma kulture
Brčko održana je promocija priručnika standardnih operativnih procedura (SOP) u
oblasti zdravstvene njege uz podršku Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Federalnog ministarstva zdravstva, Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Vlade Brčko distrikta i Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).

Međunarodni dan medicinskih sestara-tehničara

Međunarodni dan medicinskih sestara-tehničara (12. maj) je ove godine obilježen u svijetu
pod sloganom  „Sestrinstvo - glas koji vodi: ulaganjem u sestrinstvo i poštovanjem prava do globalnog zdravlja“.

Tranzicioni plan za prilagođavanje kvalifikacija zaposlenih zahtjevima radnih mjesta u oblasti zdravstva

Na sjednici održanoj 10. februara 2022.
Vlada Republike Srpske upoznala se i usvojila je informaciju o izradi tranzicionog plana za
prilagođavanje kvlaifikacija zaposlenih zahtjevima radnih mjesta u oblasti zdravstva.

Uspostavljanje informacionog sistema za praćenje sestrinske radne snage

Na sjednici održanoj
10. februara 2022. Vlada Republike Srpske upoznala se i usvojila je informaciju
o izradi informacionog sistema za praćenje sestrinske radne snage.

Obuka medicinskih sestara-tehničara za rad u zajednici u Bihaću i Trebinju

ProSes kontinurano nastavlja sa dodatnom edukacijom iz oblasti polivalentne patronaže/sestrinstva u zajednici. Nakon što su prethodno obuhvaćeni Zenica, Vitez, Derventa,
Prnjavor, Tešanj, Gračanica, Doboj i Teslić, u toku je obuka 29 medicinskih sestara-tehničara iz domova zdravlja Bihać i Trebinje.

Peti krug dodjele stipendija za master i doktorske studije zdravstvene njege

Peti krug dodjele stipendija za master i doktorske studije zdravstvene njege je završen ove godine dodjelom stipendija za 26 medicinskih sestara-tehničara.

Korona virus - Covid 19

Ovdje možete pronaći informacije o Korona virusu: prenešenje, zaštita, protokoli, kursevi i priručnici.

Članak u časopisu BMC Nursing

Moderne i aktivne metode učenja su bitan dio edukacije studenata zdravstvene njege. Njima se potiče razvoj vještina komunikacije i kritičkog razmišljanja, a u konačnici osigurava
sigurna zdravstvena njega za pacijente.

Menadžment dijabetičnog stopala

Dijabetes i njegove komplikacije su rastući problem u svijetu. „Menadžment dijabetičnog stopala: plan implementacije MKCK je pripremljen da pomogne kliničkim timovima da organizuju njegu za pacijente sa dijabetesom u domovima zdravlja, bolnicama i/ili centrima za rehabilitaciju.

Rezultati istraživanja o sestrinskoj profesiji i migracijama

Nedavno smo istražili stavove određenog broja medicinskih sestara-tehničara u BiH o
sestrinskoj profesiji i migracijama. Ovo su ključni rezultati tog istraživanja. Vjerujemo da mogu biti korisni prilikom planiranja aktivnosti na unapređenju i jačanju sestrinske profesije u BiH.

Završena obuka 10 edukatora iz oblasti sestrinstva u zajednici

Da bi adekvatno brinuli o zdravlju građana iz svojih timova porodične medicine, medicinskim sestrama-tehničarima neophodna je sveobuhvatna edukacija iz polivalentne patronaže/sestrinstva u zajednici.

Međunarodne povelje o
promociji zdravlja

Široko je rasprostranjeno mišljenje da je promocija zdravlja kamen temeljac primarne zdravstvene zaštite, te da je samim time i suštinska uloga javnog zdravstva.

Radna posjeta Sloveniji

Projekat „Jačanje sestrinstva u Bosni i Hercegovini – ProSes“ i Udruženje medicinskih
sestara i babica Slovenije kao sestrinsko regulatorno tijelo,  organizovali su radnu posjetu Republici Sloveniji u periodu od 22. - 26. 06. 2021. godine.

Završen još jedan krug edukacije mentora kliničkih vještina

Zbog velikog interesovanja i potrebe, organizovan je još jedan krug obuke za mentore kliničkih vještina sa studija zdravstvene njege.

U BiH obilježen Međunarodni dan medicinskih sestara i tehničara

12. maja smo širom BiH obilježili Međunarodni dan medicinskih sestara-tehničara, uz poruku: „Ako si spasio jedan život, heroj si. Ako si spasio stotinu, sigurno si medicinska sestra“.

Međunarodni dan medicinskih sestara i tehničara 2021 - Materijali za kampanju

„12. maj, Međunarodni dan medicinskih sestara i tehničara– pridružite se obilježavanju!“.

Lične priče ProSes stipendista na master i doktorskom studiju zdravstvene njege

Zamolili smo korisnike ProSes stipendija da podijele sa nama iskustva o studiranju na
master i doktorskim studijima i svoja očekivanja po pitanju razvoja sestrinske profesije u BiH.

Kontinuirana edukacija i odgovor na krizu putem sestrinskih udruženja

Kontinurana edukacija je neophodna da se održe i unaprijede individualne kompetencije i poboljša praksa medicinskih sestara. Tu važnu ulogu imaju strukovna udruženja koja svojim članovima pružaju prilike za stručno usavršavanje.

Iskustva medicinskih sestara i tehničara tokom pandemije Covid-19

Zamolili smo nekoliko medicinskih sestara i tehničara da podijele sa nama iskustva o
tome kako je raditi i biti medicinska sestra tokom COVID-19 pandemije.

Obuke o zbrinjavanju hitnih stanja

Rano prepoznavanje srčanog zastoja i započinjanje reanimacije mogu značajno poboljšati stopu preživljavanja i kvalitet
života unesrećenih.

Završena obuka medicinskih sestara porodične medicine u zajednici u Derventi i Prnjavoru

Teorijski dio obuke za 19 medicinskih sestara-tehničara porodične medicine u zajednici iz domova zdravlja Derventa i Prnjavor  završen je
u decembru 2020. godine.

Posljednji krug dodjele stipendija za master i doktorske studije
zdravstvene njege

Posljednji krug dodjele stipendija za master i doktorske studije zdravstvene njege je
završen ove godine dodjelom stipendija za 20 medicinskih sestara-tehničara.

Peti sastanak Upravnog
odbora ProSes-a

Peti sastanak Upravnog odbora (UO) u drugoj fazi Projekta jačanja sestrinstva u BiH održan je 30. novembra 2020. Po prvi put, sastanak je održan u virtuelnom prostoru, kao jedna od preventivnih
mjera za sprečavanje širenja COVID-19 pandemije.

Predstavlјen priručnik sa standardnim operativnim postupcima

Predstavlјen priručnik sa standardnim operativnim postupcima za medicinske sestre i
tehničare na bolničkom nivou, izrađen u okviru Projekta jačanja sestrinstva u BiH uz podršku Vlade Švicarske.

Edukativni film: Procedure
za rad medicinskih sestara-tehničara u zajednici tokom COVID-19 pandemije

Tokom pandemije COVID-19, medicinske sestre-tehničari u zajednici su angažovaniji nego ikada prije, pružajući pacijentima neophodne zdravstvene usluge na prvim linijama. Istovremeno, postalo je jasno koliko je važno da zdravstveni radnici imaju adekvatnu ličnu
zaštitu na radu.

Kvalitetna primarna zdravstvena njega za sve - kratki film Amasade Švicarske u BiH

Zdravstvo je uvijek i svugdje najveći izazov! Kvalitetna primarna zdravstvena njega za sve
je moguća kada dijelimo jedinstven cilj i ZAJEDNO UBRZAVAMO NAPREDAK!

Zdravstvenom njegom u zajednici do boljeg zdravlja - kratki BBC film

Patronažne sestre-tehničari koje je podržao Projekat jačanja sestrinstva u BiH su promijenile živote više od 100.000 porodica u Bosni i
Hercegovini. Medicinske sestre-tehničari imaju ključnu ulogu u prevenciji i menadžementu hroničnih masovnih nezaraznih bolesti.

Donirana informatička oprema

Projekat je donirao informatička opremu za pet
visokoškolskih ustanova sa Master programom studija zdravstvene njege/zdravstvenih nauka u Banjaluci, Istočnom Sarajevu, Mostaru,
Sarajevu i Zenici.

Donirana zaštitna oprema

Patronažne sestre/medicinske sestre-tehničari u zajednici nastavljaju  u kućnim posjetama  pružati usluge svojim  pacijentima,  prvenstveno  najugroženijim osobama. Da bi mogli nastaviti raditi u punom kapacitetu tokom  postojeće  krize, neophodna im je adekvatna zaštita jer svaka kućna posjeta zahtijeva korištenje 
novog kompleta opreme.

73. sastanak Svjetske zdravstvne skupštine

Na 73. sastanku Svjetske zdravstvene skupštine SZO, održanom 18-19. maja ove godine,  Međunarodno vijeće medicinskih sestara-tehničara (ICN) je pozvalo sve zemlje članice da hitno prikupe i dostave SZO podatke o slučajevima inficiranja i smrti od COVID-19
među zdravstvenim radnicima.

Obilježen Međunarodni dan i godina medicinskih sestara-tehničara 2020

Ovogodišnji Međunarodni dan medicinskih sestara-tehničara je poseban. Značaj i potreba da se ulaže u sestrinsku profesiju je jasnija više nego ikada ranije ne samo u BiH, već i cijelom svijetu. Projekat jačanja sestrinstva je čestitao i poručio medicinskim sestrama: „Jednom kad sve ovo prođe, pamtićemo da ste bili tu za nas“.

Saopštenje za javnost

Ovogodišnji Međunarodni dan medicinskih
sestara-tehničara je poseban.
Značaj i potreba da se ulaže u sestrinsku profesiju je jasnija više nego ikada ranije ne samo u BiH, već i cijelom svijetu. Projekat jačanja sestrinstva
čestita i poručuje medicinskim sestrama:
„Jednom kad sve ovo prođe, pamtićemo da ste bili tu za nas“.

Svjetski dan zdravlja

Svjetski dan zdravlja koji se obilježava 7. aprila je prilika da se rad i doprinos medicinskih sestara-tehničara proslave i da se svijet podsjeti o
važnoj ulozi koju oni imaju u očuvanju zdravlja.

ISKAŽIMO ZAHVALNOST I PODRŠKU ZDRAVSTVENIM RADNICIMA

Udruženja medicinskih sestara-tehničara iz Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i distrikta Brčko zajedno sa Projektom
jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini iskazuju zahvalnost i ističu značaj medicinskih
sestara-tehničara u borbi protiv korona virusa.

Revidiran kurikulum

Revidiran kurikulum Studijskog programa
zdravstvene njege na Univerzitetu
Džemal Bijedić.

Stipendije

U 2019. godini smo dodijelili stipendije za 16 medicinskih sestara-tehničara koji pohađaju master ili doktorske studije na jednom od javnih fakulteta sa studijem zdravstvene njege u BiH.

Mentorske posjete

Završen je i posljednji, četvrti krug mentorskih posjeta medicinskim sestrama-tehničarima u domovima zdravlja Banjaluka, Bijeljina, Brčko, Livno, Mostar, Stari Grad Mostar, Odžak, Prijedor, Tomislavgrad i Tuzla.

Standardne operativne
procedure (SOP) - Priručnik II. dio

Drugi dio priručnika sa standardnim operativnim procedurama zdravstvene njege u primarnoj zdravstvenoj zaštiti za oblast polivalentne
patronaže/sestrinstva u zajednici je predstavljen u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Radne grupe za izradu sestrinske dokumentacije

Sestrinska dokumentacija je sastavni dio medicinske dokumentacije pacijenta i svakodnevnog rada medicinskih sestara i tehničara.

Učešće BiH na 110. Generalnoj skupštini Evropskog saveza udruženja
medicinskih sestara i tehničara

U oktobru 2019. godine u Atini (Grčka) je održana 110. Generalna skupština Evropskog saveza medicinskih sestara i tehničara (EFN), koji broji 36 zemalja članica.

Završena obuka mentora kliničkih vještina

Obuku za mentore kliničkih vještina završilo je 20 medicinskih sestara i tehničara koji rade kao mentori na devet javnih fakulteta sa studijama zdravstvene njege u BiH. Nakon završene obuke, mentorima su uručeni sertifikati.

Kongres Međunarodnog vijeća medicinskih sestara-tehničara

Međunarodni kongres medicinskih sestara-tehničara, održan u Singapuru od 27. juna –1. jula 2019, okupio je više od 5300 medicinskih sestara-tehnira iz više od 150 zemalja svijeta. 

Odabrani članovi Savjetodavnog odbora
medicinskih sestara

Konkurs za odabir članova Savjetodavnog odbora
medicinskih sestara BiH je završen. Upravni odbor Projekta jačanja sestrinstva u BiH je potvrdio sljedeći sastav ovog savjetodavnog tijela. 

Učešće na 12. međunarodnoj naučnoj konferenciji na Bledu, Slovenija

Predstavnice ProSes-a su učestvovale na 12. međunarodnoj naučnoj konferenciji održanoj 6.
juna u Bledu, pod nazivom „Izazovi i potrebe društva u oblasti prevencije oboljenja i promocije zdravlja na svim nivoima zdravstvene zaštite“. 

Radne grupe za izradu sestrinske dokumentacije

Nakon što je ProSes podržao entitetske radne grupe da izrade/dopune postojeće pravilnike o obliku i sadržaju osnovne medicinske dokumentacije, započeo je proces izrade sestrinske dokumentacije navedene u pravilnicima. 

Obuka edukatora mentora kliničkih vještina

U osposobljavanju studenata zdravstvene njege u
primjeni praktičnih znanja i vještina u radu s pacijentima, važnu ulogu igraju mentori kliničkih vještina – medicinske sestre koje su angažovane na studijima zdravstvene njege na javnim fakultetima u BiH. 

Međunarodni dan medicinskih sestara i tehničara 2019

Međunarodni dan medicinskih sestara-tehničara su 12. maja obilježila su mnogobrojna sestrinska udruženja, zdravstvene i obrazovne ustanove iz BiH, pod sloganom „Vodeća uloga medicinskih sestara-tehničara– zdravlje za sve“. 

Revidirani nastavni planovi

U sklopu ProSes-a formirane entitetske radne grupe su završile proces usklađivanja nastavnih 
planova i programa studija II ciklusa zdravstvene njege sa standardima Evropske unije na šest visokoškolskih ustanova.

Simpozij

U organizaciji Udruženja zdravstvenih tehničara distrikta Brčko „Medicinar“, održan je IV
simpozijum medicinskih sestara-tehničara sa međunarodnim učešćem u Brčkom od
15-17. marta 2019. godine.

Sastanak Upravnog odbora

Drugi sastanak Upravnog odbora u drugoj fazi Projekta jačanja sestrinstva u BiH održan je u Banjaluci 21. marta 2019.

Mentorske posjete

Projekat jačanja sestrinstva u BiH nastavlja podržavati 10 opština koje su unaprijedile usluge sestrinstva u zajednici/polivalentne patronaže tokom prve faze projekta.

Radionice o rodu i zdravlju

U saradnji sa entitetskim gender centrima, u februaru i martu 2019. godine smo organizovali dvije radionice na temu roda i zdravlja.

Poziv za prijavu

U okviru globalne kampanje Nursing Now, pozivaju se studenti zdravstvene njege, odnosno medicinske sestre i tehničari sa radnim iskustvom do 5 godina, da apliciraju za besplatnu obuku koja će biti organizovana u Ženevi.

Dodatna oprema

Početkom 2019. godine, nabavljena je dodatna oprema za kabinete kliničkih vještina na osam
javnih, visokoobrazovnih ustanova u BiH i 
8 domova zdravlja.

Konferencija

Povodom obilježavanja 45. godišnjice Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu 19.-20. decembra 2018. godine održana je međunarodna konferencija pod nazivom „Dani zdravstvenih nauka“.

Konferencija

Konferencija u organizaciji
Gender centra – Centar za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske je održana u Banjaluci 4. decembra 2018. godine.

Simpozij

Prvi simpozij medicinskih sestara i tehničara u Federaciji BiH održan je 26-28.
oktobra 2018. u Sarajevu.

Međunarodna konferencija

2. međunarodna konferencija
o primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Astani, Kazahstan, oktobar 2018. godine.

Radne grupe

Tri entitetske radne grupe komponente projekta
posvećene unapređenju formalnog obrazovanja medicinskih sestara i tehničara formirane
su u prvoj godini druge faze projekta.

Radne grupe

U prvoj godini druge faze projekta, radnim
grupama na nivou entiteta povjeren je zadatak da izrade akcioni plan za sprovođenje preporuka.

Radne grupe

Tokom ljetnjih mjeseci 2018. godine održani su u oba entiteta prvi sastanci tri radne grupe komponente projekta posvećene unapređenju
profesionalnog okruženja medicinskih sestara i tehničara.

Edukacija mentora

Stručna pomoć na radnom mjestu u obliku kliničke supervizije i mentorstva ima neprocjenjiv značaj u edukaciji i praksi patronažnih 
medicinskih sestara i tehničara.

Razmjena iskustva

ProSes je svoja iskustva u uspostavljanju/unapređenju usluga koje
medicinske sestre i tehničari pružaju u zajednici podijelio sa Republikom Moldavijom.

Učešće na konferenciji

Predstavnice ProSes-a učestvovale su u 11. Međunarodnoj naučnoj konferenciji održanoj 7. juna 2018 u Bledu pod nazivom
„Međuprofesionalno povezivanje na različitim nivoima zdravstvene zaštite: trendovi, potrebe i izazovi.

Radna posjeta

Delegacija projekta „Medical Education Reforms – MER“ (Projekat reforme obrazovanja zdravstvenih radnika) iz Kirgistana bila je u posjeti BiH u 
periodu od 27. maja do 1. juna 2018.

Studijska posjeta

Delegacija projekta „Health for All - HAP“ iz Albanije bila je u studijskoj posjeti Bosni i Hercegovini i Fondaciji fami u periodu od
14 – 17. maja 2018.

Međunarodni dan sestrinstva

Međunarodni dan sestrinstva obilježila su na različite načine mnogobrojna sestrinska udruženja iz Bosne i Hercegovine.

Regionalna konferencija

U okviru obilježavanja ovogodišnjeg Međunarodnog dana sestrinstva pod 
sloganom ”Sestrinski glas za zdrav život – zdravlje je ljudsko pravo, dana 11.05.2018. godine održana je regionalna konferencija u Doboju u 
hotelu Park.

Podjela iskustava

U okviru obilježavanja ovogodišnjeg Međunarodnog dana sestrinstva (12.
maja 2018) pod sloganom ”Sestrinski glas za zdrav život – zdravlje je ljudsko pravo“, Međunarodno vijeće medicinskih sestara/tehničara (ICN)
poziva medicinske sestre i tehničare iz cijelog svijeta da podijele svoja iskustva.

Globalna kampanja

Globalna kampanja “NursingNow
(Sestrinstvo danas)”, čija je namjera da se poboljša status i položaj medicinskih sestara i tehničara i babica u cijelom svijetu, počela je 28.
februara 2018. godine.

Švicarska i projekti u BiH

Informacije
o svim projektima koje u Bosni i Hercegovini podržava Vlada Švicarske možete naći na stranici Ambasade Švicarske u BiH.

Druga faza projekta

Nakon zvaničnog odobrenja druge, četvorogodišnje faze ProSes-a u
decembru 2017., uslijedila je izrada prijedloga aktivnosti za 2018. godinu.

UNFPA radionica

Predstavnica ProSes-a Aldina Bukva-Mahmutović, menadžerica 2. pilara projekta, učestvovala u dvodnevnoj radionici na temu unapređenja
zdravlja trudnica i porodilja kroz implementaciju metodologije „Više od brojeva“ koju je organizirao Populacijski fond Ujedinjenih nacija
(UNFPA) 12-13. decembra 2017. godine.

Dodjela certifikata

Dvadeset medicinskih sestara i tehničara iz Zdravstvenog centra Brčko dobili certifikate za uspješno završenu obuku za pružanje usluga u 
zajednici na svečanosti koja je upriličena 6. decembra 2017. godine.

Konferencija

Rezultati prve faze projekta „Jačanje sestrinstva u Bosni i Hercegovini - ProSes“ predstavljeni su na konferenciji koja se održala u Banjoj Luci
22-23. novembra 2017. godine u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske.

Dodjela sertifikata

Domu zdravlja Banjaluka, na svečanosti upriličenoj 23. novembra 2017., uručena je medicinska i nemedicinska oprema ukupne vrijednosti 74.271 KM koja će služiti za pružanje unapređenih usluga zdravstvene njege u
zajednici.

Dodjela certifikata

Svečanom ceremonijom održanom u Mostaru 3. novembra 2017. godine obilježen je završetak projektnih aktivnosti čiji je cilj bilo unapređenje kvalitete i učinkovitosti zdravstvene njege koju pružaju domovi zdravlja Mostar, Stari Grad Mostar, Tomislavgrad i Livno.