Deklaracijom usvojenoj na 2. međunarodnoj konferenciji o primarnoj zdravstvnoj zaštiti u Astani, Kazahstan u oktobru 2018. godine, 40 godina nakon usvajanja Deklaracije iz Almatija (tadašnje Alma-Ate) 1978. godine, konstatuje se da ljudi širom svijeta i dalje imaju nezadovoljene zdravstvene potrebe, uprkos izuzetnom napretku postignutom u poslednje četiri decenije. Njom se podvlači ključna uloga primarne zdravstvene zaštite za ostvarivanje osnovnog prava svakog čovjeka na uživanje najvišeg dostupnog standarda zdravlja.

Primarna zdravstvena zaštita u svojoj suštini podrazumijeva brigu o ljudima, a ne samo liječenje određenih bolesti ili stanja. Ona čini temelj u postizanju zajedničkih globalnih ciljeva po pitanju univerzalne zdravstvene zaštite kao i postizanja održivih ciljeva u
zdravstvu.

Ispred Bosne i Hercegovine učestvovao je Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Adil Osmanović.

Međunarodno vijeće medicinskih sestara-tehničara (ICN) i NursingNow (“Sestrinstvo danas”) globalna kampanja za poboljšanje statusa i položaj medicinskih sestara/tehničara u cijelom svijetu, postarali su se da se glas sestrinske profesije čuje tokom ove konferencije. Istaknuto je da se „u centru novog modela primarne zdravstvene zaštite nalaze medicinske sestre-tehničari“. Pozvane su vlade da uklone prepreke koje onemogućavaju medicinske sestre-tehničare da u punom opsegu obavljaju svoj posao kako bi postigli viziju koja je zacrtana u Deklaraciji iz Astane. S obzirom na to da medicinske sestre-tehničari čine polovinu radne snage u zdravstvu u svijetu, oni imaju bitan udio u svakom segmentu primarne zdravstvene zaštite. Uz odgovarajuće znanje,  vještine i mogućnosti,  kao i finansijsku podršku, medicinske sestre-tehničari dobijaju ulogu efikasnog zdravstvenog radnika, savjetnika i vodiča za zdravlje tokom cijelog života, kako za pacijenta tako i za porodicu.

Značajem sestrinske i primaljske profesije za ostvarivanje ciljeva Alma-Ata deklaracije bavi se i članak u specijalnom izdanju uglednog medicinskog časopisa Lancet koji je posvećen ovom događaju.

Dodatne informacije:

Zajedničko saopštenje NursingNow kampanje