Razvoj menadžerskih i liderskih sposobnosti medicinskih sestara-tehničara

Pružanje kvalitetnih sestrinskih usluga zahtijeva obrazovane i kompetentne medicinske sestre. To se može postići jačanjem obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini, što će se ostvariti kroz podršku reformi obrazovanja u javnim srednjim medicinskim školama, usklađivanje studijskih programa zdravstvene njege/sestrinstva sa standardima EU, izgradnju predavačkih kapaciteta pružanjem podrške diplomiranim medicinskim sestrama u pristupu drugom i trećem ciklusu obrazovanja, te izradom strategija za uvođenje specijalističkih programa u oblasti sestrinstva.

Komunikacija u zdravstvu

Uspješno je okončana četverodnevna edukacija „Komunikacija u zdravstvu“ za medicinske
sestre i tehničare, organizovana u Tomislavgradu u okviru projekta Jačanje sestrinstva u BiH.Razvoj menadžerskih vještina u sestrinstvu

U saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, od 1-4. juna 2023. godine održana je četverodnevna edukacija na temu „Razvoj menadžerskih vještina u sestrinstvu“, u bolnici „Sveti Vračevi“ u Bijeljini.Komunikacija u zdravstvu

U Sarajevu je od 14. do 17. maja 2023. uspješno održana još jedna u nizu edukacija „Komunikacija
u zdravstvu“ za glavne medicinske sestre i tehničare domova zdravlja u Federacji BiH, u okviru projekta Jačanje sestrinstva u BiH.