Pristup sestrinstvu u zajednici/polivalentnoj patronaži

Pružanje standardizovanih usluga koje prepoznaje zdravstveni sistem, u kombinaciji sa poboljšanim pristupom ovim uslugama za cjelokupno stanovništvo, posebno za ranjive i socijalno isključene grupe, će pomoći sveobuhvatnijem odgovoru na njihove zdravstvene potrebe. Poboljšan pristup uslugama sestrinstva u zajednici/patronaže će se obezbijediti kroz primjenu modela pružanja ovih usluga testiranih tokom prve faze projekta. Prilagođeni i zvanično usvojeni modeli će definisati obim usluga sestrinstva u zajednici/patronaže i načine njihovog pružanja, što će doprinijeti njihovom prepoznavanju od zdravstvenog sistema i obezbijediti saradnju sa drugim službama i organizacijama unutar i van zdravstvenog sektora.

Edukacija iz zdravstvene njege u zajednici

U Edukativnom centru Doma zdravlja Zenica zvanično su počele dodatne edukacije za
medicinske setre/tehničare iz 10 domova zdravlja sa područja Zeničko-dobojskog kantona.

Potpisani sporazumi

Predstavnici lokalne vlasti iz Doboja, Dervente, Prnjavora i Teslića potpisali su sa direktorima domova zdravlja i centara za socijalni rad sporazume o saradnji za unapređenje pružanja usluga sestrinstva u zajednici.

Teoretske i praktične edukacije medicinskih sestara i tehničara

U Mrkonjić Gradu uspješno je okončan drugi dio petodnevne dodatne edukacije iz oblasti sestrinstva u zajednici, koju podržava Projekat jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini.