Pristup sestrinstvu u zajednici/polivalentnoj patronaži

Pružanje standardizovanih usluga koje prepoznaje zdravstveni sistem, u kombinaciji sa poboljšanim pristupom ovim uslugama za cjelokupno stanovništvo, posebno za ranjive i socijalno isključene grupe, će pomoći sveobuhvatnijem odgovoru na njihove zdravstvene potrebe. Poboljšan pristup uslugama sestrinstva u zajednici/patronaže će se obezbijediti kroz primjenu modela pružanja ovih usluga testiranih tokom prve faze projekta. Prilagođeni i zvanično usvojeni modeli će definisati obim usluga sestrinstva u zajednici/patronaže i načine njihovog pružanja, što će doprinijeti njihovom prepoznavanju od zdravstvenog sistema i obezbijediti saradnju sa drugim službama i organizacijama unutar i van zdravstvenog sektora.

Otvorena polivalentna patronažna služba

Svečano je otvorena polivalentna patronažna služba u Domu zdravlja Vareš, 30.5.2024.
godine.

Unapređenje zdravstvene njege

U Zenici je 29.5.2024.  predstavljeni nacrt
lokalnog plana za unapređenje zdravstvene njege u zajednici na području osam opština Zeničko-dobojskog kantona.

Dodatna edukacija

U saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Projekat jačanja sestrinstva u BiH je nastavio sa podrškom teoretske i praktične dodatne edukacije medicinskih sestara/tehničara iz domova zdravlja u Republici Srpskoj.