U periodu od 27. maja – 1. juna u Ženevi (Švajcarska) održana je 77. Svjetska zdravstvena skupština (SZS). Tema ovogodišnje sjednice je bila: „Sve za zdravlje, zdravlje za sve“. 

Svjetska zdravstvena skupština je tijelo za donošenje odluka Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), agencije Ujedinjenih nacija (UN) posvećene promociji zdravlja svjetske populacije i pristupu najvišim nivoima zdravstvene zaštite.

Hiljade vladinih službenika, svjetskih zdravstvenih stručnjaka i zagovornika iz cijelog svijeta sastali su se u Ženevi kako bi SZS razmotrila, pregovarala i odlučila o najhitnijim globalnim zdravstvenim pitanjima. 

Međunarodno vijeće medicinskih sestara-tehničara (ICN) je također učestvovalo i dalo niz izjava:

Univerzalna pokrivenost zdravstvenom zaštitom (UHC)
ICN podržava pismo ministrima zdravlja koje je potpisao predsjednik ICN-a, novoimenovani kopredsjedavajući UHC2030 (globalni pokret za izgradnju jačih zdravstvenih sistema za UHC), te poziva države članice da usvoje rezoluciju o društvenom učešću. UHC se neće postići bez davanja prioriteta pravednom, raznolikom i inkluzivnom učešću ljudi u ranjivim i marginaliziranim situacijama. ICN poziva vlade da se brinu za one milijarde ljudi koji su najviše zapostavljeni. Medicinske sestre-tehničari su od suštinskog značaja za ostvarenje, jačanje i održavanje redovnog i smislenog društvenog učešća u odlukama koje se odnose na zdravlje jer su vitalna veza sa ljudima i zajednicama tokom cijelog životnog vijeka i okosnica su primarne zdravstvene zaštite (PZZ). ICN apelira na države članice da optimiziraju i povećaju ulaganja u obrazovanje, zapošljavanje i zadržavanje sestrinske radne snage kako bi se postigao UHC.

Ubrzanje ka ostvarenju ciljne vrijednosti Cilja održivog razvoja (SDG) za zdravlje majki i smrtnost djece
Izuzetno ograničeno spominjanje medicinskih sestara-tehničara u nacrtu rezolucije je za žaljenje, jer medicinske sestre-tehničari daju značajan doprinos smanjenju smrtnosti majki, novorođenčadi i djece i postizanju povezanih ciljeva SDG-a. Medicinske sestre-tehničari blisko sarađuju sa ženama i djecom tokom cijelog života, povećavajući jednak pristup osnovnoj zdravstvenoj zaštiti kao što su imunizacija djece, dobrovoljno planiranje porodice i prevencija i liječenje zaraznih bolesti. Kako bi ravnopravno povećali kvalitetne zdravstvene usluge za novorođenčad, djecu i adolescenate i ojačali angažman zajednice i promociju zdravlja, ICN poziva države članice da ulažu u sestrinsku radnu snagu. ICN takođe snažno podržava implementaciju transformativnog pristupa primarne zdravstvene zaštite kako bi se napravio napredak u ovom polju. Podstičemo zainteresovane strane da sarađuju sa ICN-om i medicinskim sestrama-tehničarima na ovoj važnoj oblasti koja je centralna za praksu medicinskih sestara-tehničara.

Globalna inicijativa za zdravlje i mir
ICN podržava posvećenost SZO rješavanju osnovnih pokretača zdravstvenih potreba u krhkim, konfliktima pogođenim i ranjivim okruženjima i prepoznaje doprinos zdravstvenih programa tome. Nejednakosti i slomovi društva mogu dovesti ne samo do lošeg zdravlja, već i do tenzija i sukoba u životima ljudi i zajednica. Kroz svoju inicijativu „Nurses for Peace“, ICN je identificirao i promovirao uloge medicinskih sestara-tehničara koje direktno doprinose izgradnji mira. Holistički pristup medicinskih sestara-tehničara u rješavanju temeljnih uzroka lošeg zdravlja zbližava ljude, izgrađujući partnerstva i odnose koji su temelji zdravlja, kohezije zajednice i mira. ICN takođe oštro osuđuje nasilje nad zdravstvenom zaštitom i poziva države članice prema međunarodnom humanitarnom pravu da poduzmu hitne mjere za zaštitu zdravstvenih radnika i infrastrukture u konfliktnim okruženjima.

Klimatske promjene, zagađenje i zdravlje
Budući da su klimatske promjene najveća prijetnja po zdravlje s kojom se čovječanstvo suočava, ICN pozdravlja rezoluciju o klimi i zdravlju. Liderstvo i posvećenost zdravstvene zajednice su najvažniji za ubrzanje klimatskih akcija usmjerenih na zdravlje kako bi se zaštitilo zdravlje i ICN poziva sve članove ove zajednice da klimatske akcije postave za prioritete. Kako klimatska kriza pogoršava postojeće zdravstvene i rodne nejednakosti, političke intervencije moraju biti usmjerene na vezu između socijalne, rodne i zdravstvene nejednakosti, kao i ekološke nepravde, u skladu sa potrebama i perspektivama zajednica na koje utiču. Konačno, kada razvijaju politike i programe, ICN poziva vlade da se oslone na udruženja medicinskih sestara-tehničara i medicinske sestre-tehničare lidere, edukatore i naučnike koji vode velike klimatske inicijative.

Ekonomija i zdravlje za sve
ICN snažno podržava preporuku Vijeća SZO da se zdravstveni radnici tretiraju kao dugoročna investicija, a ne kao kratkoročni trošak. ICN-ov nedavno objavljen izvještaj o ekonomskoj moći njege pokazuje da je ulaganje u sestrinstvo akcelerator globalnog rasta koji bi mogao povećati BDP do 8%. Uzdizanje profesije medicinske sestre-tehničara može katalizirati transformativna poboljšanja u pružanju zdravstvene zaštite, ekonomskom razvoju, miru i društvenom blagostanju. Nadalje, postizanje efektivnog UHC-a uveliko se oslanja na ulaganje u medicinske sestre-tehničare kako bi se zadovoljilo potrebnih 70 medicinskih sestara-tehničara na 10.000 stanovnika, od čega su mnoge zemlje daleko. Kako zemlje obnavljaju i jačaju zdravstvene sisteme i ekonomije, strateško ulaganje u sestrinstvo se pojavljuje kao ključni put za postizanje održivog rasta i otpornosti.