Domu zdravlja Banjaluka, na svečanosti upriličenoj 23. novembra 2017., uručena je medicinska i nemedicinska oprema ukupne vrijednosti 74.271 KM koja će služiti za pružanje unapređenih usluga zdravstvene njege u zajednici. Opremu će koristiti 40 medicinskih sestara i tehničara koji su u prethodnih šest mjeseci prošli obuku i praktično osposobljavanje u koje je kroz projekat uloženo 116.717 KM.

Nakon uvodnog obraćanja direktorice Doma zdravlja i šefice Katedre porodične medicine Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci prof. dr Gordane Tešanović i obraćanja menadžerice projekta Ines Katić-Vrdoljak, medicinskim sestrama i tehničarima sertifikate su svečano uručili rukovodilac Odjela za bolničku zaštitu Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske dr med. Milan Latinović i Maja Zarić, koordinatorica zdravstvenog programa Ambasade Švicarske u BiH.

Ova podrška omogućila je kvalitetniji pristup radu u zajednici medicinskih sestara i tehničara u DZ Banjaluka, kroz usluge liječenja pacijenata, prevencije bolesti i njenih komplikacija, te promocije zdravlja. Njihov prioritet je rad sa pacijentima sa hroničnim oboljenjima te najugroženijim osobama.