Učešće na 12. međunarodnoj naučnoj konferenciji na Bledu, Slovenija

Predstavnice ProSes-a su učestvovale na 12. međunarodnoj naučnoj konferenciji održanoj 6. juna u Bledu, pod nazivom „Izazovi i potrebe društva u oblasti prevencije oboljenja i promocije zdravlja na svim nivoima zdravstvene zaštite“.

Projekat je u svom radu izložio podržani proces usklađivanja nastavnih planova i programa drugog ciklusa zdravstvene njege i zdravstvenih studija/nauka u BiH sa evropskim standardima. Organizator konferencije je bio Fakultet za zdravstvo Angele Boškin, a pokrovitelj Udruženje medicinskih sestara i babica Slovenije. Konferencija se bavila temama vezanim za odgovor medicinskih sestara na postojeće izazove u oblasti prevencije oboljenja i promocije zdravlja, kao što su promocija i prevencija u različitim životnim dobima, istraživanje i praksu zasnovanu na dokazima, kvalitet zdravstvene njege i obrazovanja, i druge. Na konferenciji je učestvovalo preko 100 učesnika.

Posjeta Slovenija je bila prilika za posjetu Srednjoj zdravstvenoj školi u Ljubljani u kojoj se korištenjem modernih tehnika obrazuju budući zdravstveni njegovatelji u skladu s evropskim standardima, kao i Udruženju medicinskih sestara i babica Slovenije sa čijom predsjednicom Monikom Ažman smo razgovarali o iskustvu i trendovima u razvoju profesije medicinskih sestara u Sloveniji.

Dodatne informacije

- Program konferencije - link
- Web stranica konferencije - link
- Rad predstavljen na konferenciji - PDF dokument