Transverzalne oblasti i principi

Projekat će se provoditi u svjetlu četiri transverzalne oblasti vezane za sestrinsku profesiju: (i) deontologija i kvalitet kojima se osigurava profesionalna kohezija i praćenje razvoja profesije; (ii) priznavanje sestrinske profesije uz lobiranje; (iii) liderstvo u sestrinstvu uz podršku pronalaženju mogućnosti i prijavljivanju na rukovodeća radna mjesta u zdravstvenom sistemu i društvu uopšte; (iv) bolje planiranje sestrinske radne snage i pitanje migracije, čime bi se riješila neusklađenost između potreba bh. stanovništva, zdravstvenog sistema i „proizvodnje“ medicinskih sestara.

Određeni opšti principi koje projektni partneri ističu kao važan dio međunarodne saradnje, služiće kao vodilje u provedbi projekta. To su: fokus na ranjive i socijalno-isključene grupe i rodno osjetljiv pristup.