Šesti krug dodjele stipendija za master i doktorske studije zdravstvene njege je završen ove godine dodjelom stipendija za 9 medicinskih sestara-tehničara. Tokom prethodnih pet godina, projekat je podržao ukupno 65 studenata master/ doktorskih studija na javnim fakultetima u BiH, te obezbijedio sredstva za 141 semestar studija u ukupnom iznosu od 186.800,91 KM. Pomažući akademski razvoj profesije i jačanje obrazovnog sistema, projekat i na ovaj način doprinosi unapređenju kvaliteta zdravstvenih usluga u BiH.

Po uzoru na zemlje EU, obrazovanje medicinskih sestara-tehničara se i u BiH podiže na veći nivo, pa medicinske sestre-tehničari dobivaju mogućnost akademskog napretka. Prve dodiplomske studije zdravstvene njege u BiH su uvedene 2002. godine, a danas postoje na devet javnih visokoobrazovnih ustanova. Nakon njih,  krenulo je uvođenje Master i doktorskih studija.

Iako u prelaznom periodu prve generacije magistara i doktora sestrinstva/zdravstvene njege obrazuju većim dijelom ljekari, nakon završetka II ili III ciklusa studija medicinske sestre bi trebale biti birane u akademska zvanja. Njihov broj polako raste, te već sada imamo medicinske sestre izabrane u nastavnička zvanja profesora i docenata koje su ušle u proces nastave. Za adekvatan prenos znanja budućim generacijama studenata, neophodan je dovoljan broj ovakvog nastavnog kadra. Tek onda kada medicinske sestre-tehničari budu većinski predavači na ovim visokoobrazovnim ustanovama, imaćemo sistem obrazovanja usklađen sa EU Direktivom i standardima.

Projekat svoju podršku unapređenju visokog formalnog obrazovanja medicinskih sestara-tehničara daje na više načina. Revidiranjem nastavnih planova i programa u skladu sa EU Direktivom, uključen je znatno veći broj časova praktične nastave, a studenti se adekvatnije osposobljavaju za budući rad sa pacijentima.  U opremljenim kabinetima kliničkih vještina, uz pomoć u sklopu projekta edukovanih mentora, studenti sada imaju priliku da na savremenim modelima-simulatorima uvježbaju dijagnostičke i terapeutske procedure i intervencije. Kako bi se pomogao akademski razvoj profesije, dodjeljene su stipendije za master i doktorske studije.

Od 2017. godine projekat je podržao ukupno 65 medicinskih sestara-tehničara, te pokrio 50-90% troškova školarine za jedan ili više semestara po medicinskoj sestri. Obezbjeđena su finansijska sredstva za ukupno 71 semestara master, i 70 semestra doktorskih studija. Dodjelom stipendija za 6 studenata master i 3 studenata doktorskih studija zdravstvene njege u 2022. godini, projekat je okončao ovu vrstu podrške.

Podrška projekta je bila pokretačka inicijativa za domaće institucije da preuzmu dio troškova školarine koji se kreću i do 3200 KM za master, odnosno 15000 KM za doktorske studije. Projekat se nada i očekuje da će one prepoznati značaj akademskog razvoja sestrinske profesije, te tokom planiranja obezbjediti sredstva i nastaviti dodjelu stipendija. Danas, više nego ikad prije, vlasti u BiH treba da odgovore na zdravstvene potrebe i očekivanja svog stanovništva, ulažući u razvoj sestrinske radne snage, podižući i nivo obrazovanja i broj medicinskih sestara koje mogu brinuti za one kojima je to potrebno.  

Kratak pregled dodjeljenih stipendija se nalazi na našoj web stranici.