U saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Projekat jačanja sestrinstva u BiH je nastavio sa podrškom teoretske i praktične dodatne edukacije medicinskih sestara/tehničara iz domova zdravlja u Republici Srpskoj.

Drugi desetodnevni ciklus dodatne teoretske obuke je okončan u nedjelju 19. maja 2024. godine, za 32 medicinske sestre/tehničara iz devet domova zdravlja iz Republike Srpske. Da bi adekvatno brinuli o zdravlju stanovnika svoje zajednice, medicinske sestre/tehničari moraju usvojiti širok spektar znanja – kroz formalne, neformalne i kontinuirane obuke u okviru kontinuiranog profesionalnog usavršavanja. Završena obuka je dala priliku medicinskim sestrama/tehničarima iz domova zdravlja Kozarska Dubica, Gradiška, Kostajnica, Novi Grad, Šamac, Oštra Luka, Laktaši, Stanari i Brod da obnove i unaprijede svoja znanja i vještine iz različitih oblasti vezanih za sestrinstvo u zajednici. Sa ukupno 34 teoretske nastavne jedinice, obuhvaćen je širok spektar različitih tema: od onih koje se odnose na rad sa pacijentima sa hroničnim oboljenjima, starijim osobama i osobama sa palijativnim oboljenjima, preko brige za zdravlje majki, djece i cjelokupne zajednice, do epidemioloških tema i pružanja zdravstvene njege kod zaraznih bolesti.

Predavači i voditelji obuke su bile medicinske sestre/tehničari i stručnjaci iz različitih oblasti, sa prethodnim iskustvom u obrazovanju medicinskih sestara/tehničara, koji su odgovorni za realizaciju programa, a koji su uspješno prošli obuku iz andragoških, didaktičkih i pedagoških vještina na osnovu „Kurikuluma osnova andragoške didaktike za obrazovanje nastavnika u oblasti sestrinstva u zajednici/polivalentne patronaže iz domova zdravlja u Republici Srpskojˮ.

Unapređenjem znanja i vještina medicinskih sestara/tehničara porodične medicine, neophodnih za pružanje kvalitetnih usluga sestrinstva u zajednici, najviše koristi imaju pacijenti i građani navedenih opština.